AuAg Klubben

AuAg Klubbens mål är att vara communityn att gå till – om man vill lära sig mer om guld, silver eller andra grundämnen för vår framtida gröna värld.

Initialt är Klubben uppstartad av AuAg Fonder och Eric Strand med en öppen målsättning att förutom kunskapsdelning även bli en verksamhet som bär sig och sedermera blir ett eget vinstdrivande bolag. Det känns viktigt att säga att Klubben kommer drivas av ett bolag. Ansvarig för driften är Joanna Törngren Redebrant som ensam varit den som sett till att vi startar denna spännande verksamhet.

Ni medlemmar är de som bidrar till skapandet och framtiden för Klubben genom en medlemsavgift (49 kronor per månad). Vi vill poängtera att detta är vårt önskealternativ då vi inte vill ”leva på” reklamfinansierade intäkter. Samtidigt har vi dock respekt för de medlemmar som kanske inte kan eller vill betala – och då erbjuder vi samma medlemskap utan avgift (0 kronor) – som då finansieras genom utvalda samarbetspartners.

Bli betalande medlem

Bli gratis medlem

OM AUAG MAGAZINE
AUAG KLUBBEN OCH AUAG FONDER PUBLICERAR ENDAST ÄMNES- OCH PRODUKTRELATERAD INFORMATION OCH GÖR INTE NÅGRA INVESTERINGSREKOMMENDATIONER. YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN DIN FINANSIELLA RÅDGIVARE. HAN/HON KAN GE DIG RÅD OBEROENDE AV AUAG KLUBBEN, AUAG FONDER OCH VÅRA SAMARBETSPARTNERS. HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING. DE PENGAR SOM PLACERAS I FONDER ELLER ANDRA INVESTERINGSPRODUKTER KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH DET ÄR INTE SÄKERT ATT DU FÅR TILLBAKA HELA DET INSATTA KAPITALET. INNAN DU FATTAR ETT INVESTERINGSBESLUT REKOMMENDERAR VI ATT DU OCKSÅ TAR DEL AV FONDERS ELLER ANDRA INVETSERINGSPRODUKTERS FAKTABLAD ELLER MOTSVARANDE INFORMATIONSBROSCHYRER.

Blogg

Guld laddar för nästa uppgångsfas

Marknadsläget med Eric StrandGuld gick från förra månadsskiftesdippen sep/okt 1474 stadigt uppåt för att avsluta oktober på 1512 eller +2,6% (i SEK +0,8%). Marknaden var i september kraftigt överköpt av retail-investerare men har nu börjat balanseras ner även om det fortfarande finns risk i marknaden då Commercials har kvar relativt stora korta positioner och är …

Hur investerar jag i guld?

Text: Joanna Redebrant Törngren Det finns i grunden två olika sätt att investera i guld. Du kan köpa fysiskt guld ”i handen” eller plattformshandlat guld. Det finns också något som kallas för ”pappersguld” (Futures/Derivat/ETN:er). Pappersguld är inte något som AuAg Klubben ser som en investering. Pappersguld är lätt att handla, men du får en motpartsrisk …