Marknadsläget med Eric Strand

Marknaden i rött – ändå har guld och silver gått ner

Oavsett om det är Coronavirusets dödlighet som är skrämmande eller om det är de ekonomiska konsekvenserna av minskad konsumtion och nedstängda fabriker som har gett oss detta Black-Swan event (eller i detta fall kanske Black-Bat event) för systemet så undrar många idag hur guld kan gå ner samtidigt som den största och stabilaste börsen (USA) gått ner -12% på några dagar och Apple, världens näst största bolag, ner -20%.

Går inte alltid guld upp när börsen går ner?

Guld har över tid en samvariation (korrelation) med börsen nära noll. Under finanskrisen 2008 gick svenska börsen ner -39% och guld i SEK gick upp +25% men man har också år när båda går upp, som 2009 då svenska börsen gick upp +53% och guld i SEK gick upp +14%. Om guld automatisk skulle röra sig tvärtemot mot börsen varje dag skulle samvariationen vara -1, vilken den inte är.

Är inte guld en klassisk ”flight to safety” längre?

För att se effekten av guld/silver i en portfölj måste man titta på den långsiktiga låga samvariationen inte på enskilda dagar, veckor eller månad. Kortsiktigt kan många olika faktorer spela in och verkligen få en att undra om sambanden…

Varför så konstiga rörelser?

Under den första tiden av en korrektion så händer saker som man inte tror borde hända – som nu t.ex. att både guld och USD gått svagt. I viss mån beror detta på att köparna ställer sig vid sidan och inget blir sålt innan någon köpare är beredd att köpa vilket då ofta blir flera procent under tidigare kurs. Ett annat fenomen är stora spelare på börserna som belånar sina portföljer för att maximera den procentuella avkastningen på det egna kapitalet hamnar i svårigheter och behöver likviditet för att möta ökade krav på säkerheter från långivarna. De tvingas då sälja och säljer både det som gått dåligt (men det kan vara svårt med t.ex. högriskobligationer) och det som gått bra (de har troligen varit långa både USD och guld). I en sådan knipa säljer de plötsligt sina guldinnehav – som alltid är säljbara – bara för att skapa likviditet för täcka kraven på ökade säkerheter för övriga positioner.

Men det finns större aktörer som påverkar

Som vi pratat mycket om senaste tiden så har positionering av Commercials (storbanker) på COMEX (råvarubörsen i USA) blivit mer och mer dramatisk. Commercials har gått kort guld/silver under uppgången fram till 24:e februari och stod med 70 miljarder kronor i orealiserade förluster (nu 45 miljarder). De har satts sig i en prekär situation och gör allt för att kunna köpa tillbaka dessa positioner utan förlust. För att kunna göra det måste de på något sätt få priserna att gå ner (se DoJ/FBIs pågående brottsutredning) och bryta genom 50-dagars snitt och även 200-dagars snitt för då kan de få många algoritmstyrda fonder och ”svaga händer” att sälja sina långa innehav. Om de inte lyckas och priserna fortsätter upp så kan de tvingas ge upp och måste då börja köpa tillbaka sina korta positioner vilket skulle få priserna att gå upp ännu mer, en så kallad short-squeeze vilket är ett väldigt positivt scenario för långa investerare. Om de däremot lyckas så brukar ”korrigeringen” först sluta när de fått priserna en bit under 200-dagarssnittet (se bild). Detta gör självklart kortsiktigt ont för långa investerare men samtidigt så skapar det mycket bra tillfällen – för den som med långsiktighet tror på ”caset” – då det ger en rea och bra risk/reward situation med bara starka händer som ägare kvar, ägare som inte säljer på kortsiktiga prisrörelser.

Fonden AuAg Silver Bullet

Är en ”dum” aktiefond med bara långa innehav och full exponering mot marknaden. Detta gör fonden ganska enkel och transparent – går vår marknad upp så går fonden upp och går marknaden ner så går fonden ner. Samvariationen mellan vår marknad (här XXAU, index med start 1979) och breda börsen är långsiktigt låga 0,3. Med stor exponering mot en mycket volatil råvara och dessutom i en aktiebransch som är en av de volatilaste ser vi det som en fördel att minska den specifika bolagsrisken med en väl diversifierad portfölj innehållande 25-30 innehav. Som fond hoppar vi som sagt aldrig in och ur vår marknad.

Hur ser det ut framåt i tiden?

Vi ser en lång bull-marknad framför oss för guld/silver som kan sträcka sig under hela 20-talet och räknar med att marknaden för gruvbolagen kommer gå upp 5-10 gånger innan det toppar. Vi förväntar oss många vågor på vägen – som under senaste året där det både gått ner -20% och gått upp +60%. Så om man är med på resan får man spänna fast bältet! Vill man som investerare vara lite aktiv in och ut ur fonden – så är det ju såklart – bäst att sälja lite efter en uppgångsfas och köpa lite mer efter en nedåtvåg.

Kortsiktigt

Som följd av senaste stora breda nedgången på börserna så har förväntningarna på snabba och många räntesänkningar skjutit i höjden. Mjuka centralbanker och ökade stimulanser är – allt annat lika – mycket bra för avkastningspotentialen i guld/silver. Caset känns starkare än någonsin och ännu mer så när vi snart blir av med Commercials inblandning och nu dessutom blivit av med många ”svaga händer”.

Frågor & Svar

Jag är nyfiken på er bedömning av storleken på Kinas guldreserv, den borde inte vara helt hopplös att estimera. Vidare hade det varit spännande att höra era tankar kring vad som är Kinas plan på sikt med guldet och sannolikheten att de får som de vill?

/Johan

”Kinas guldreserv är mycket intressant. Det finns officiella siffror som släpps oregelbundet och ibland med långa mellanrum och det finns siffror som baseras mer på den förflyttning av guld som sker från väst till öst, samt Kinas egna utvinning som inte når marknaden.

Senast sedan finanskrisen har Centralbanker förstått att de måste stå starkare om/när det smäller nästa gång. Centralbankerna har därför som grupp varit nettoköpare av guld varje kvartal sedan 2010.

Ryssland har ökat sin guldreserv kraftigt och som sagt Kina likaså. De officiella talen säger 1 948 ton, men många tror att den kan vara så stor som 4-8 000 ton. Kina är skickliga när det gäller strategi och vill kanske först lämna de riktiga uppgifterna när de gör mest nytta för Kina (när de har mer än Tyskland och sen USA).

Om/när vi får problem i världen igen så skapar en stark guldreserv förtroende och förtroende är det viktigaste som finns i dagens sårbara finansiella system som är uppbyggt på en variant av FRB (Fractional Reserve Banking) där inte ens 10% av de pengar vi ser på våra bankkonton finns. Glöm inte att Sveriges Riksbank var tvungen att använda delar av sin guldreserv för att rädda de svenska bankerna som satts sig i en prekär situation i senaste finanskrisen (länk här).”

Mer om Kinas guldmarknad hittar du här.

/Eric Strand

Vad borde man göra om (när) silver och guld ökar ordentligt i värde, borde man sälja av stegvis och vad man bör tänka på i en sådan situation?

/Kalle Wannholm

”Första regeln i investeringar är att köpa billigt och sälja dyrt. Billigt är det idag och en dag kommer det vara dyrt. När marknaden är väldigt överköpt och är betydligt högre än där den ”borde” toppa (overshooting) så kan det vara lämpligt att ta hem en del vinster. Vissa vill göra det successivt, andra vill vänta och göra det som ett enda beslut, det beror såklart på ens egna situation och preferenser.”

/Eric Strand

Hur bör man hantera förändringar i ”gold/silver-ration” om vi till exempel säger att den skulle falla, dvs att silver skulle öka mer i värde än guld, borde man då sälja av silver och köpa guld?

/Kalle Wannholm

”Ja det blir aktuellt när ration kommer under 40:1 (normal förekomst är 16:1) och under senare perioder brukar den vända vid 30:1/40:1. I dagsläget är det tvärtom. Ration är 85:1/90:1 och läge att sälja guld för att köpa silver – om man ska välja mellan ädelmetallerna.”

Jag läste faktabladet om AuAg Silver Bullet på Avanza men tyckte att den inte sa så mycket. Skulle vara intressant att få läsa på bloggen om Erics tankar kring fonden, vad den innehåller och varför han har valt just de värdepapperna?

/Kalle Wannholm

”Faktablad ger viss grundinformation enligt fastställda ramar. Lite mer kött på benen får man via fondens produktblad och annan info som finns här.

Fonden investerar i bolag som utvinner ädelmetaller och söker särskilt de bolag som har hög procentuell andel silver. Därtill skall det vara bolag som är likvida att handla i och då är även handelsplatserna viktiga för oss (85-90% på USA-börsen och resten på London-börsen). Silver utvinns till 60% i Nord och Syd-Amerika, 20% i Asien och 20% i resten av världen. Vi vill undvika binära risker som osäkra jurisdiktioner (länder) kan innebära. Bolagens ledning och erfarenhet är en mycket viktig faktor och sen tittar vi både på momentum-bolag och vad vi ser som undervärderade aktier. Missa inte att botanisera här också.

/Eric Strand

Fondfaktablad AuAg Sulver Bullet som förvaltas av Eric Strand och ses som en av Europas mest volatila fonder.

Finns det några sätt att köpa silver momsfritt, har hört talas om att man kan köpa i Estland och möjligtvis Tyskland, men är inte alls säker?

/Kalle Wannholm

”Just fysiskt silver är moms-belagt i Sverige. Sverige har också regelverk för import av varor (importmoms). Investeringar i fonder med silver-exponering har ingen moms.”

/Eric Strand

Om man skulle köpa fysiskt investeringsguld från en butik, inte online, och sedan vill sälja, är det bara att gå tillbaka till affären och sälja tackorna och mynten?

/Kalle Wannholm

”Det borde det vara. Sen är det ofta ogynnsamt då det generellt är stora spreadar mellan köp- och säljkurser på det vi kallar ”fysiskt i handen”. Har guldet dessutom lämnat sin originalförpackning så är det ingen fördel…”

/Eric Strand