Sitter silversnokarna på årtiondets bästa trade?

Karl-Mikael Syding

Silver är en märklig metall. Den är blankast av alla (och används därför för att göra speglar) och anses till och med av många guldfanatiker vara den vackraste. Och visst är den användbar både i smycken och modern teknik, men ryktet att silver skulle vara pengar är överdrivet. En gång i tiden var silvermynt ändå kanske lite överraskande lika mycket värda som guldmynt, men nu är kvoten 100 gånger sämre. När detta skrivs den 15 juni 2020 är kvoten faktiskt exakt 100,0 med guld på 1720 USD/oz och silver på 17,20 USD/oz. Den 4 augusti 2020 hade kvoten minskat betydligt till 81 silvermynt per guldmynt, med guldpriset på 1973 USD/oz och silverpriset på 24,3 USD/oz.  Är silver verkligen värt att satsa på igen och hur ska man kunna fatta ett väl underbyggt beslut, om än förstås utan några garantier för ett positivt utfall?

Vad jag än handlar, som t.ex. aktier, guld och silver, så etablerar jag först historiska intervall för ett par nyckelvariabler och räknar med att dessa håller hyggligt även i framtiden. Jag tror alltså inte på att investera baserat på prognoser om nya paradigm.

När det gäller aktier tittar jag på försäljning, kassaflöde och tillväxttakt, samt på värderingen av dessa verkliga variabler i form av bland annat vinstmultiplar. Ädelmetaller har helt andra intressanta nyckeltal, så för guld jämför jag till exempel tillväxttakten i penningmängden (M2 eller MZM i USA t.ex.) med förändringen i priset på guld i USD. Jag tittar även på olika mått för hur stort det totala värdet på allt guld är i förhållande till penningmängden eller andra tillgångar, till exempel mätt som den genomsnittliga andelen guld i institutionella portföljer.

Min bedömning är att guld idag är kraftigt undervärderat i förhållande till historiska och rimliga värderingskvoter relativt penningmängden, samt givet behovet av en parkeringsplats för kapital som vill ta en paus från volatila aktier och inflaterande fiatpengar. Jag tror att vi är på väg in i en turbulent period både ekonomiskt och geopolitiskt, som dessutom kan avslutas med inflation. I ljuset av det tror jag de flesta kommer vilja ha en tiondel guld i portföljen. En genomsnittlig förvaltare har kanske 2% guld i portföljen, så om andelen ska lyftas till 10% måste priset femfaldigas allt annat lika.

Men vad har det här med silver att göra? Jo, anledningen till att jag pratar så mycket om guld i en text om silver är att silver numera på många sätt inte är något annat än guldets fattiga kusin. Jag letar därför efter ett tillfälligt jämviktspris för silver i relation till guld. Det är inte så lätt för på lång sikt verkar det gå utför för silver jämfört med guld, eftersom silvrets industriella användningsområden är inte tillräckliga för att driva priset lika mycket som guldets olika försäkringsfaktorer. Med undantag för tillfälliga spekulativa toppar räknar jag därför med en fortsatt fallande silver/guld-kvot över tid. Topparna kan vara delvis drivna av utbudsbrist men mest ändå av ganska ogrundade förhoppningar om att silver återigen ska anses vara äkta pengar vid sidan av guld. Och därför faller silverpriset snabbt tillbaka igen till sitt faktiska användarvärde där det finns en balans mellan utbud och efterfrågan.

Det betyder inte att det inte finns spännande lägen för en silverinvesterare. Tvärtom. Ungefär nu är läget ett av de bästa i historien. Det kanske bästa läget i mannaminne var dessutom kanske så sent som för bara några månader sedan i mitten av mars. Då demonstrerades på samma gång silvrets svagheter. Priset föll då mycket mer än för guld, dels för att den industriella efterfrågan styrs av ekonomin, dels för att även guldpriset föll en del och därmed tillfälligt grusade förhoppningarna om att nya rekordpriser för guldet skulle dra med sig silvret med dubbla hastigheten så som ibland skett historiskt under korta intensiva prisspurter. Minnet från 2009 till 2011 hade levt kvar hos silversnokarna, då silverpriset steg 2,5 gånger så mycket som guldpriset, men när guldet föll mattades optimismen rejält. Situationen för silver kompliceras av att det finns mycket silver i lager, så utan spekulativ efterfrågan, driven av guldpriset, ligger den svaga Covid-19-ekonomin som en våt filt över silverpriset.

Innan jag beslutar mig för att göra en investering tänker jag ut en relativt långsiktig slutstation, samt en kortsiktig potentiell mellanlandning och bestämmer min ingångstaktik därefter. I det här fallet tror jag att den globala ekonomin kommer överraska negativt på grund av att den samtidiga utbuds- OCH efterfrågechocken som Covid orsakat effektivt hindrar en snabb V-återhämtning. Det kommer dra med sig framför allt aktier ned till nya lägstanivåer i år, men samtidigt även till viss del guld och precis som i mars sannolikt i ännu högre grad silver. Silver handlar nämligen ibland som guld med hävstång eller som guldgruveaktier, särskilt på nedsidan. Över tid finns dessutom en negativ drift. Men vissa perioder drar guldprisutvecklingen med sig både guldgruvor och silver som i en bungyjumplina uppåt i dubbla hastigheten.

När ännu mer monetära stimulanser trycker upp guldpriset till nya rekord tror jag därför att det är dags för silvret igen. Kanske är det bara önsketänkande att jag i mitt scenario funderar på en priskvot på 200 mellan guld och silver i botten på Covidkonjunkturen, till exempel med silver på 10 USD/oz och guld på 2000. Men, jag kommer ändå se till att ha lite torrt krut kvar utifall läget skulle uppstå. Senare i cykeln tror jag att guldet kan katalysera en omprisning av silver till en ytterst kortvarig topp på kanske 50x eller till och med 25x när spekulanterna är som mest ivriga. Kanske kan vi lura med oss amerikanska nybörjare beväpnade med medborgarlöncheckar i haussen? Eftersom jag räknar med att guldpriset samtidigt ska dubblas, blir potentialen för silverpriset runt 1000 procent från botten om mitt scenario infrias.

Det skulle kunna bli årtiondets bästa trade, men saker som låter för bra för att vara sanna är sällan det. Som filmgubben i Entourage brukar säga när han kommer med orimligt positiva utsikter: “Är det något du skulle vara intresserad av?” Själv äger jag förstås redan både guld och silver, men är som sagt beredd att köpa mer silver om svackan infinner sig. Men ta det försiktigt, som alla silversnokar talar jag med kluven tunga, å ena sidan ett ekonomiskt språk, å andra sidan ett monetärt.

Karl-Mikael Syding är investeraren som klev av ekorrhjulet och som 41-åring pensionerade sig från en framgångsrik karriär som hedgefondförvaltare av Futuris (Brummer) The HFR European Hedge Fund Of The Decade (2000-2009). Idag investerar han i onoterade bolag och driver poddarna 25 minuter, Future skills och Outsiders där hälsa, förmögenhet och lycka är diskussionsämnen. Karl-Mikael är aktuell med Finanskursen (anmälan öppen tom 7 augusti) där han utbildar i finansiell analys och företagsvärdering. Men mångsysslaren Syding kan ju inte riktigt låta bli förvaltningen. Hans nästa projekt blir officiellt i september. Du kan följa honom på https://mikaelsyding.com/

Silver ”the Queen of Metals”

”Om du tror att guldpriset ska gå upp, investera då i silver”. Visst låter det spännande? Men hur hänger silver och guld ihop ur investeringsperspektiv och passar den här typen av investering dig?

Aktiemarknaden är högt värderad och ädelmetallerna guld och silver är intressanta tillgångsslag för oss investerare, i kombination med breda aktieportföljer som säkerhet respektive krydda. Corona har på kort sikt påverkat både silver- och guldpriset, men på lång sikt är det andra faktorer som påverkar priset på ädelmetallerna –  nämligen skuldsättning och mängden pengar i systemet.  AuAg Magazine lär dig lite mer kring tillgångsslaget silver och visar alternativen som vi tycker kan vara intressanta att titta på.

Kärt barn har många namn och silver sägs vara den fattige mannens guld, guld på steroider och lillebror till guldet. Låt oss mynta vårt eget smeknamn och kalla silver för ”The Queen of Metals”, och som vi alla vet är drottningar inte fy skam. Vissa kanske rentutav skulle säga att kvinnor är lite mer ”volatila” än män – men framförallt
har vi kvinnor en oerhörd potential.

Gold/Silver Ratio

Priset på guld och silver brukar följa varandra, men silverpriset är mycket mer volatilt än guldpriset och när guldpriset går upp bukar silverpriset stiga ännu mer och omvänt när guldpriset går ner – då sjunker silverpriset ännu kraftigare. Silver är också betydligt billigare än guld. I skrivande stund går det 77 silvermynt på 1 guldmynt, detta kallas för att Gold/Silver Ratio ligger på 77:1 och Eric Strand, fondförvaltare AuAg Silver Bullet och ädelmetallsexpert, tror att vi ska ner till någonstans runt 30-40/1: 

”Fortfarande finns mycket utrymme för silver att stiga i pris innan kvoten når delmålet 40:1. När vi är där får vi sätta ett nytt mål och det kan bli så lågt som 10:1”.

2020-talet – decenniet för silver och guld?

Silver har börjat sin resa mot en bättre guld/silver-kvot. Från att ha varit en bit över 100 har den nu gått ner under 100. Enligt Eric befinner vi oss just nu i tidig början av en Bull Market för ädelmetaller, vilken han uppskattar rimligen kommer att pågå mellan 5-10 år:

”Stimulanser av ekonomin, uppblåsta balansräkningar och stora statsskulder bäddar för problem och talar för att 2020-talet kan vara decenniet för silver och guld.”

Augusti till februari är den absolut starkaste säsongen för ädelmetaller och vid en upprepning av det säsongsmönstret sa Eric redan i juni att det inte alls är osannolikt att vi få se ett genombrott över 1800 och att ett nytt All Time High då kommer att fungera som en magnet, vilket vi fick se den 27 juli då guldet nådde ett nytt rekord:

”Så 1921 får se upp och 2000 kan öppna upp för ett klart högre spotpris som speglar den enorma skuldsättning vi nu går in i. Situationen på COMEX, den amerikanska råvarubörsen, är fortfarande ansträngd för de 8 Commercials (storbanker) som sitter med korta positioner och nu har ca 120 miljarder kronor i orealiserade förluster. Sammantaget är det en positiv COMEX positionering just nu och vi ser fram emot dess upplösning.”

Mer om detta strax, men låt oss först friska upp minnet med…

…lite monetär historia
Pengar är ett relativt modernt fenomen och dök upp först för omkring tio tusen år sedan, fram tills dess levde vi som jägare och samlare i ett ömsesidigt beroende. I samband med att jordbrukssamhället växte fram och kontaktytorna därmed ökade markant blev tilliten i den tidigare lilla gruppen en utmaning, vilket i sin tur gjorde
betalningsekonomin till ett faktum. Löften om gentjänster byttes snabbt ut till betalning genom exempelvis boskap och spannmål. Från 3000-talet f Kr växte metaller, främst guld och silver, fram som betalningsmedel. Ädelmetallerna var sällsynta och hade bra egenskaper, exempelvis kan de inte ruttna eller bli sjuka, vilket också bidrog till att de blev eftertraktade. Under lång tid fungerade dessa pengar endast som en måttstock och byteshandeln fortsatte. 

Silver – en valuta med en egen valutakod
Silver är en valuta med egen beteckning (XAG 961) i dagens valutakod-system (ISO
4217) och silvermynt som American Eagle och Canadian Maple Leaf är gångbara i hela världen. Silver har använts som betalningsmedel i fyratusen år, vilket är längre än guld. Förutom att mynten funkar som betalning är de också vackra att se och känna på samt en trevlig present att ge bort. Tänk på att fysiskt silver är moms-belagt i Sverige och att Sverige har regelverk för import av varor (importmoms). Investeringar i fonder med silverexponering har ingen moms.

Silvrets användningsområden
Förutom att silver är en investering används ädelmetallen idag främst som industrimetall vid tillverkning av exempelvis mobiltelefoner, datorer, bilar och solpaneler samt som katalysatorer och inom läkemedelsindustrin. I takt med att omställningen till en grön värld nu snabbas på spås efterfrågan på metallen öka.

Orsaken till att silver är en så populär industrimetall beror bland annat på metallens oersättligt sällsynt goda ledande egenskaper. Förutom geopolitisk och monetär oro samt ökad efterfrågan från industrin, bedömer Eric att det snart kommer att
råda en brist på silver – något som skulle få priset att explodera uppåt på kort tid. Med fokus på silver och dess unika egenskaper samt marknad är det inte svårt att se potentialen för de som äger och utvinner denna vita ädelmetall. Silver leder elektricitet samt värme bättre än andra ämnen och är samtidigt böjbart och hållbart, vilket gör att det används i så många high-tech och green-tech områden berättar Eric och förklararar:

”Vi har nu ett efterfrågan/utbuds-underskott och samtidigt en enorm investeringsefterfrågan genom ETCer/ETFer, vilket sammantaget när som helst kan leda till en fysisk brist. Få investerare har upplevt de explosiva prisuppgångar som just en fysisk brist på en oumbärlig råvara innebär. Då går det fort. Utifrån tillgången i jorden på silver och guld är ration 16/1, men den siffran borde justeras ner till en ratio på 8/1 om den ska spegla verkligheten och den reella tillgångsbilden – dessutom finns inga silverreserver. Idag återvinns i princip all silver men trycket på nya användningsområden gör att brist och tillhörande högre priser bara är en tidsfråga.”

Ska jag investera i guld eller i silver?

Söker du ett skydd för en totalportfölj mot oro är guld (1:1 ETC) bättre än silver på kort sikt. Men det som i grunden driver guld- och silverpriset är mängden krediter/skulder som skapas i systemet och då har silver större potential för högre avkastning. Nu finns dessutom en enormt långsiktigt positiv trend vad gäller användandet av silver som industrimetall, förklarar Eric vidare och menar att om man tror på ”caset” och investerar för avkastning så är silverbolag det som har störst potential.

Några alternativ för dig som vill investera i silver

Om du är intresserad av att investera i silver finns det flera alternativ. Allra enklast är nog, som i de flesta fall, att börja med en fond. Eric Strand förvaltar fonden AuAg Silver Bullet med fokus på innehav i gruvbolag, du hittar den hos Avanza och Nordnet. 

”Det är kanske inte hedgen i en portfölj för att känna sig trygg, utan det är en marknad som går upp 500-600 procent när den går upp, och sen går det ner 80 procent när det går ner”, säger Eric.

Aktier i gruvbolag är en annan intressant väg in på ädelmetallmarknaden. Kika in AuAg Fonders innehav om du vill ha lite inspiration kring intressanta globala silver- och guldgruvbolag. Boliden och Lundin är kända svenska bolag som kanske också kan vara alternativ:

”Gruvbolagen ger en hävstång mot råvaruprisets rörelse. Man brukar ofta säga 2-3 gånger – och det då såklart både upp såväl som ner”, förklarar Eric.

Söker du en ren exponering mot tillgångsslaget silver tycker han att silver ETC:er som WisdomTree Physical Silver (VZLC) och Xtrackers Physical Silver ETC (XAD6) kan vara intressanta. För att kunna köpas på Avanza/Nordnet måste de båda ha svensk KIID och handlas på tyska börsen.

OLIKA SÄTT ATT INVESTERA I SILVER

• I fonder med gruvbolag 
• Aktier i gruvbolag
• Silver ETC:er (hos exempelvis Avanza/Nordnet)
• I fysisk form via till exempel AuAg Klubbens partner Nordic Gold Trade.

När är det dags att köpa/sälja/vikta om mellan silver och guld?

Första regeln i investeringar är att köpa billigt och sälja dyrt. Silver är fortfarande relativt billigt och en dag kommer det vara dyrt. När marknaden är väldigt överköpt och är betydligt högre än den ”borde” toppa (overshooting) så kan det vara lämpligt att ta hem en del vinster. Vissa vill göra det successivt, andra vill vänta och göra det som ett enda beslut, det beror såklart på ens egna situation och preferenser:
”Vid ett framtida guldpris om 3 000 USD / toz så kan vi se silver på 100 USD och overshooting på det kommer vara klart högre. Man kan alltid sälja hälften om man har 100 procent avkastning om man tycker det känns bra eller ta hem delar av vinster när ration börja komma under 40:1”, menar Eric.

Hur ska vi tänka kring förändringar i guld/silver ration? Låt oss säga att den skulle falla och att silver ökar i värde mer än guld, ska vi då sälja silver och köpa guld?  

”Ja, det blir aktuellt när ration kommer under 40:1 (normal förekomst är 16:1) och under senare perioder brukar den vända vid 30:1/40:1. I dagsläget är det tvärtom. Ration är 84/1 och det kan vara läge att sälja guld för att köpa silver – om man ska välja mellan ädelmetallerna.”

Det är främst makroekonomiska förhållanden som påverkar priset på guld och i orostider  med virus, handelskrig, geopolitik, fallande börser eller monetär inflation ökar guldpriset. Känslor och riskbedömningar har historiskt påverkat guldpriset. Den 23 april, nådde guldkursen en ny rekordnotering i svenska kronor: 17 589,53 kronor/uns. Det var svenska kronans försvagning mot den amerikanska dollarn som bidrog till rekordnoteringen. Nytt all time high i USD skedde den 27 juli efter senaste ATH på 1921 från 2011, den 3 augusti har vi nytt högsta på 1984 och i skrivande stund blåste vi igenom 2000 och nosar på 2030. Guldpriset sätts internationellt i dollar per troy ounce (31,1 gram).

AuAg Klubben tror på silver som investering och är partiska, inget av det vi publicerar är rekommendationer utan vårt syfte är att inspirera våra medlemmar att lära sig mer, göra egna analyser och utvecklas som investerare. Vi hoppas att du har fått ut något av den här artikeln om investeringar i silver och önskar dig lycka till med dina investeringar!

Eric:s lästips för dig som vill förkovra dig ytterligare: https://www.silverinstitute.org/

Marknadsläget med Eric Strand

Marknaden i rött – ändå har guld och silver gått ner

Oavsett om det är Coronavirusets dödlighet som är skrämmande eller om det är de ekonomiska konsekvenserna av minskad konsumtion och nedstängda fabriker som har gett oss detta Black-Swan event (eller i detta fall kanske Black-Bat event) för systemet så undrar många idag hur guld kan gå ner samtidigt som den största och stabilaste börsen (USA) gått ner -12% på några dagar och Apple, världens näst största bolag, ner -20%.

Går inte alltid guld upp när börsen går ner?

Guld har över tid en samvariation (korrelation) med börsen nära noll. Under finanskrisen 2008 gick svenska börsen ner -39% och guld i SEK gick upp +25% men man har också år när båda går upp, som 2009 då svenska börsen gick upp +53% och guld i SEK gick upp +14%. Om guld automatisk skulle röra sig tvärtemot mot börsen varje dag skulle samvariationen vara -1, vilken den inte är.

Är inte guld en klassisk ”flight to safety” längre?

För att se effekten av guld/silver i en portfölj måste man titta på den långsiktiga låga samvariationen inte på enskilda dagar, veckor eller månad. Kortsiktigt kan många olika faktorer spela in och verkligen få en att undra om sambanden…

Varför så konstiga rörelser?

Under den första tiden av en korrektion så händer saker som man inte tror borde hända – som nu t.ex. att både guld och USD gått svagt. I viss mån beror detta på att köparna ställer sig vid sidan och inget blir sålt innan någon köpare är beredd att köpa vilket då ofta blir flera procent under tidigare kurs. Ett annat fenomen är stora spelare på börserna som belånar sina portföljer för att maximera den procentuella avkastningen på det egna kapitalet hamnar i svårigheter och behöver likviditet för att möta ökade krav på säkerheter från långivarna. De tvingas då sälja och säljer både det som gått dåligt (men det kan vara svårt med t.ex. högriskobligationer) och det som gått bra (de har troligen varit långa både USD och guld). I en sådan knipa säljer de plötsligt sina guldinnehav – som alltid är säljbara – bara för att skapa likviditet för täcka kraven på ökade säkerheter för övriga positioner.

Men det finns större aktörer som påverkar

Som vi pratat mycket om senaste tiden så har positionering av Commercials (storbanker) på COMEX (råvarubörsen i USA) blivit mer och mer dramatisk. Commercials har gått kort guld/silver under uppgången fram till 24:e februari och stod med 70 miljarder kronor i orealiserade förluster (nu 45 miljarder). De har satts sig i en prekär situation och gör allt för att kunna köpa tillbaka dessa positioner utan förlust. För att kunna göra det måste de på något sätt få priserna att gå ner (se DoJ/FBIs pågående brottsutredning) och bryta genom 50-dagars snitt och även 200-dagars snitt för då kan de få många algoritmstyrda fonder och ”svaga händer” att sälja sina långa innehav. Om de inte lyckas och priserna fortsätter upp så kan de tvingas ge upp och måste då börja köpa tillbaka sina korta positioner vilket skulle få priserna att gå upp ännu mer, en så kallad short-squeeze vilket är ett väldigt positivt scenario för långa investerare. Om de däremot lyckas så brukar ”korrigeringen” först sluta när de fått priserna en bit under 200-dagarssnittet (se bild). Detta gör självklart kortsiktigt ont för långa investerare men samtidigt så skapar det mycket bra tillfällen – för den som med långsiktighet tror på ”caset” – då det ger en rea och bra risk/reward situation med bara starka händer som ägare kvar, ägare som inte säljer på kortsiktiga prisrörelser.

Fonden AuAg Silver Bullet

Är en ”dum” aktiefond med bara långa innehav och full exponering mot marknaden. Detta gör fonden ganska enkel och transparent – går vår marknad upp så går fonden upp och går marknaden ner så går fonden ner. Samvariationen mellan vår marknad (här XXAU, index med start 1979) och breda börsen är långsiktigt låga 0,3. Med stor exponering mot en mycket volatil råvara och dessutom i en aktiebransch som är en av de volatilaste ser vi det som en fördel att minska den specifika bolagsrisken med en väl diversifierad portfölj innehållande 25-30 innehav. Som fond hoppar vi som sagt aldrig in och ur vår marknad.

Hur ser det ut framåt i tiden?

Vi ser en lång bull-marknad framför oss för guld/silver som kan sträcka sig under hela 20-talet och räknar med att marknaden för gruvbolagen kommer gå upp 5-10 gånger innan det toppar. Vi förväntar oss många vågor på vägen – som under senaste året där det både gått ner -20% och gått upp +60%. Så om man är med på resan får man spänna fast bältet! Vill man som investerare vara lite aktiv in och ut ur fonden – så är det ju såklart – bäst att sälja lite efter en uppgångsfas och köpa lite mer efter en nedåtvåg.

Kortsiktigt

Som följd av senaste stora breda nedgången på börserna så har förväntningarna på snabba och många räntesänkningar skjutit i höjden. Mjuka centralbanker och ökade stimulanser är – allt annat lika – mycket bra för avkastningspotentialen i guld/silver. Caset känns starkare än någonsin och ännu mer så när vi snart blir av med Commercials inblandning och nu dessutom blivit av med många ”svaga händer”.

Frågor & Svar

Jag är nyfiken på er bedömning av storleken på Kinas guldreserv, den borde inte vara helt hopplös att estimera. Vidare hade det varit spännande att höra era tankar kring vad som är Kinas plan på sikt med guldet och sannolikheten att de får som de vill?

/Johan

”Kinas guldreserv är mycket intressant. Det finns officiella siffror som släpps oregelbundet och ibland med långa mellanrum och det finns siffror som baseras mer på den förflyttning av guld som sker från väst till öst, samt Kinas egna utvinning som inte når marknaden.

Senast sedan finanskrisen har Centralbanker förstått att de måste stå starkare om/när det smäller nästa gång. Centralbankerna har därför som grupp varit nettoköpare av guld varje kvartal sedan 2010.

Ryssland har ökat sin guldreserv kraftigt och som sagt Kina likaså. De officiella talen säger 1 948 ton, men många tror att den kan vara så stor som 4-8 000 ton. Kina är skickliga när det gäller strategi och vill kanske först lämna de riktiga uppgifterna när de gör mest nytta för Kina (när de har mer än Tyskland och sen USA).

Om/när vi får problem i världen igen så skapar en stark guldreserv förtroende och förtroende är det viktigaste som finns i dagens sårbara finansiella system som är uppbyggt på en variant av FRB (Fractional Reserve Banking) där inte ens 10% av de pengar vi ser på våra bankkonton finns. Glöm inte att Sveriges Riksbank var tvungen att använda delar av sin guldreserv för att rädda de svenska bankerna som satts sig i en prekär situation i senaste finanskrisen (länk här).”

Mer om Kinas guldmarknad hittar du här.

/Eric Strand

Vad borde man göra om (när) silver och guld ökar ordentligt i värde, borde man sälja av stegvis och vad man bör tänka på i en sådan situation?

/Kalle Wannholm

”Första regeln i investeringar är att köpa billigt och sälja dyrt. Billigt är det idag och en dag kommer det vara dyrt. När marknaden är väldigt överköpt och är betydligt högre än där den ”borde” toppa (overshooting) så kan det vara lämpligt att ta hem en del vinster. Vissa vill göra det successivt, andra vill vänta och göra det som ett enda beslut, det beror såklart på ens egna situation och preferenser.”

/Eric Strand

Hur bör man hantera förändringar i ”gold/silver-ration” om vi till exempel säger att den skulle falla, dvs att silver skulle öka mer i värde än guld, borde man då sälja av silver och köpa guld?

/Kalle Wannholm

”Ja det blir aktuellt när ration kommer under 40:1 (normal förekomst är 16:1) och under senare perioder brukar den vända vid 30:1/40:1. I dagsläget är det tvärtom. Ration är 85:1/90:1 och läge att sälja guld för att köpa silver – om man ska välja mellan ädelmetallerna.”

Jag läste faktabladet om AuAg Silver Bullet på Avanza men tyckte att den inte sa så mycket. Skulle vara intressant att få läsa på bloggen om Erics tankar kring fonden, vad den innehåller och varför han har valt just de värdepapperna?

/Kalle Wannholm

”Faktablad ger viss grundinformation enligt fastställda ramar. Lite mer kött på benen får man via fondens produktblad och annan info som finns här.

Fonden investerar i bolag som utvinner ädelmetaller och söker särskilt de bolag som har hög procentuell andel silver. Därtill skall det vara bolag som är likvida att handla i och då är även handelsplatserna viktiga för oss (85-90% på USA-börsen och resten på London-börsen). Silver utvinns till 60% i Nord och Syd-Amerika, 20% i Asien och 20% i resten av världen. Vi vill undvika binära risker som osäkra jurisdiktioner (länder) kan innebära. Bolagens ledning och erfarenhet är en mycket viktig faktor och sen tittar vi både på momentum-bolag och vad vi ser som undervärderade aktier. Missa inte att botanisera här också.

/Eric Strand

Fondfaktablad AuAg Sulver Bullet som förvaltas av Eric Strand och ses som en av Europas mest volatila fonder.

Finns det några sätt att köpa silver momsfritt, har hört talas om att man kan köpa i Estland och möjligtvis Tyskland, men är inte alls säker?

/Kalle Wannholm

”Just fysiskt silver är moms-belagt i Sverige. Sverige har också regelverk för import av varor (importmoms). Investeringar i fonder med silver-exponering har ingen moms.”

/Eric Strand

Om man skulle köpa fysiskt investeringsguld från en butik, inte online, och sedan vill sälja, är det bara att gå tillbaka till affären och sälja tackorna och mynten?

/Kalle Wannholm

”Det borde det vara. Sen är det ofta ogynnsamt då det generellt är stora spreadar mellan köp- och säljkurser på det vi kallar ”fysiskt i handen”. Har guldet dessutom lämnat sin originalförpackning så är det ingen fördel…”

/Eric Strand