Sitter silversnokarna på årtiondets bästa trade?

Karl-Mikael Syding

Silver är en märklig metall. Den är blankast av alla (och används därför för att göra speglar) och anses till och med av många guldfanatiker vara den vackraste. Och visst är den användbar både i smycken och modern teknik, men ryktet att silver skulle vara pengar är överdrivet. En gång i tiden var silvermynt ändå kanske lite överraskande lika mycket värda som guldmynt, men nu är kvoten 100 gånger sämre. När detta skrivs den 15 juni 2020 är kvoten faktiskt exakt 100,0 med guld på 1720 USD/oz och silver på 17,20 USD/oz. Den 4 augusti 2020 hade kvoten minskat betydligt till 81 silvermynt per guldmynt, med guldpriset på 1973 USD/oz och silverpriset på 24,3 USD/oz.  Är silver verkligen värt att satsa på igen och hur ska man kunna fatta ett väl underbyggt beslut, om än förstås utan några garantier för ett positivt utfall?

Vad jag än handlar, som t.ex. aktier, guld och silver, så etablerar jag först historiska intervall för ett par nyckelvariabler och räknar med att dessa håller hyggligt även i framtiden. Jag tror alltså inte på att investera baserat på prognoser om nya paradigm.

När det gäller aktier tittar jag på försäljning, kassaflöde och tillväxttakt, samt på värderingen av dessa verkliga variabler i form av bland annat vinstmultiplar. Ädelmetaller har helt andra intressanta nyckeltal, så för guld jämför jag till exempel tillväxttakten i penningmängden (M2 eller MZM i USA t.ex.) med förändringen i priset på guld i USD. Jag tittar även på olika mått för hur stort det totala värdet på allt guld är i förhållande till penningmängden eller andra tillgångar, till exempel mätt som den genomsnittliga andelen guld i institutionella portföljer.

Min bedömning är att guld idag är kraftigt undervärderat i förhållande till historiska och rimliga värderingskvoter relativt penningmängden, samt givet behovet av en parkeringsplats för kapital som vill ta en paus från volatila aktier och inflaterande fiatpengar. Jag tror att vi är på väg in i en turbulent period både ekonomiskt och geopolitiskt, som dessutom kan avslutas med inflation. I ljuset av det tror jag de flesta kommer vilja ha en tiondel guld i portföljen. En genomsnittlig förvaltare har kanske 2% guld i portföljen, så om andelen ska lyftas till 10% måste priset femfaldigas allt annat lika.

Men vad har det här med silver att göra? Jo, anledningen till att jag pratar så mycket om guld i en text om silver är att silver numera på många sätt inte är något annat än guldets fattiga kusin. Jag letar därför efter ett tillfälligt jämviktspris för silver i relation till guld. Det är inte så lätt för på lång sikt verkar det gå utför för silver jämfört med guld, eftersom silvrets industriella användningsområden är inte tillräckliga för att driva priset lika mycket som guldets olika försäkringsfaktorer. Med undantag för tillfälliga spekulativa toppar räknar jag därför med en fortsatt fallande silver/guld-kvot över tid. Topparna kan vara delvis drivna av utbudsbrist men mest ändå av ganska ogrundade förhoppningar om att silver återigen ska anses vara äkta pengar vid sidan av guld. Och därför faller silverpriset snabbt tillbaka igen till sitt faktiska användarvärde där det finns en balans mellan utbud och efterfrågan.

Det betyder inte att det inte finns spännande lägen för en silverinvesterare. Tvärtom. Ungefär nu är läget ett av de bästa i historien. Det kanske bästa läget i mannaminne var dessutom kanske så sent som för bara några månader sedan i mitten av mars. Då demonstrerades på samma gång silvrets svagheter. Priset föll då mycket mer än för guld, dels för att den industriella efterfrågan styrs av ekonomin, dels för att även guldpriset föll en del och därmed tillfälligt grusade förhoppningarna om att nya rekordpriser för guldet skulle dra med sig silvret med dubbla hastigheten så som ibland skett historiskt under korta intensiva prisspurter. Minnet från 2009 till 2011 hade levt kvar hos silversnokarna, då silverpriset steg 2,5 gånger så mycket som guldpriset, men när guldet föll mattades optimismen rejält. Situationen för silver kompliceras av att det finns mycket silver i lager, så utan spekulativ efterfrågan, driven av guldpriset, ligger den svaga Covid-19-ekonomin som en våt filt över silverpriset.

Innan jag beslutar mig för att göra en investering tänker jag ut en relativt långsiktig slutstation, samt en kortsiktig potentiell mellanlandning och bestämmer min ingångstaktik därefter. I det här fallet tror jag att den globala ekonomin kommer överraska negativt på grund av att den samtidiga utbuds- OCH efterfrågechocken som Covid orsakat effektivt hindrar en snabb V-återhämtning. Det kommer dra med sig framför allt aktier ned till nya lägstanivåer i år, men samtidigt även till viss del guld och precis som i mars sannolikt i ännu högre grad silver. Silver handlar nämligen ibland som guld med hävstång eller som guldgruveaktier, särskilt på nedsidan. Över tid finns dessutom en negativ drift. Men vissa perioder drar guldprisutvecklingen med sig både guldgruvor och silver som i en bungyjumplina uppåt i dubbla hastigheten.

När ännu mer monetära stimulanser trycker upp guldpriset till nya rekord tror jag därför att det är dags för silvret igen. Kanske är det bara önsketänkande att jag i mitt scenario funderar på en priskvot på 200 mellan guld och silver i botten på Covidkonjunkturen, till exempel med silver på 10 USD/oz och guld på 2000. Men, jag kommer ändå se till att ha lite torrt krut kvar utifall läget skulle uppstå. Senare i cykeln tror jag att guldet kan katalysera en omprisning av silver till en ytterst kortvarig topp på kanske 50x eller till och med 25x när spekulanterna är som mest ivriga. Kanske kan vi lura med oss amerikanska nybörjare beväpnade med medborgarlöncheckar i haussen? Eftersom jag räknar med att guldpriset samtidigt ska dubblas, blir potentialen för silverpriset runt 1000 procent från botten om mitt scenario infrias.

Det skulle kunna bli årtiondets bästa trade, men saker som låter för bra för att vara sanna är sällan det. Som filmgubben i Entourage brukar säga när han kommer med orimligt positiva utsikter: “Är det något du skulle vara intresserad av?” Själv äger jag förstås redan både guld och silver, men är som sagt beredd att köpa mer silver om svackan infinner sig. Men ta det försiktigt, som alla silversnokar talar jag med kluven tunga, å ena sidan ett ekonomiskt språk, å andra sidan ett monetärt.

Karl-Mikael Syding är investeraren som klev av ekorrhjulet och som 41-åring pensionerade sig från en framgångsrik karriär som hedgefondförvaltare av Futuris (Brummer) The HFR European Hedge Fund Of The Decade (2000-2009). Idag investerar han i onoterade bolag och driver poddarna 25 minuter, Future skills och Outsiders där hälsa, förmögenhet och lycka är diskussionsämnen. Karl-Mikael är aktuell med Finanskursen (anmälan öppen tom 7 augusti) där han utbildar i finansiell analys och företagsvärdering. Men mångsysslaren Syding kan ju inte riktigt låta bli förvaltningen. Hans nästa projekt blir officiellt i september. Du kan följa honom på https://mikaelsyding.com/

Silver ”the Queen of Metals”

”Om du tror att guldpriset ska gå upp, investera då i silver”. Visst låter det spännande? Men hur hänger silver och guld ihop ur investeringsperspektiv och passar den här typen av investering dig?

Aktiemarknaden är högt värderad och ädelmetallerna guld och silver är intressanta tillgångsslag för oss investerare, i kombination med breda aktieportföljer som säkerhet respektive krydda. Corona har på kort sikt påverkat både silver- och guldpriset, men på lång sikt är det andra faktorer som påverkar priset på ädelmetallerna –  nämligen skuldsättning och mängden pengar i systemet.  AuAg Magazine lär dig lite mer kring tillgångsslaget silver och visar alternativen som vi tycker kan vara intressanta att titta på.

Kärt barn har många namn och silver sägs vara den fattige mannens guld, guld på steroider och lillebror till guldet. Låt oss mynta vårt eget smeknamn och kalla silver för ”The Queen of Metals”, och som vi alla vet är drottningar inte fy skam. Vissa kanske rentutav skulle säga att kvinnor är lite mer ”volatila” än män – men framförallt
har vi kvinnor en oerhörd potential.

Gold/Silver Ratio

Priset på guld och silver brukar följa varandra, men silverpriset är mycket mer volatilt än guldpriset och när guldpriset går upp bukar silverpriset stiga ännu mer och omvänt när guldpriset går ner – då sjunker silverpriset ännu kraftigare. Silver är också betydligt billigare än guld. I skrivande stund går det 77 silvermynt på 1 guldmynt, detta kallas för att Gold/Silver Ratio ligger på 77:1 och Eric Strand, fondförvaltare AuAg Silver Bullet och ädelmetallsexpert, tror att vi ska ner till någonstans runt 30-40/1: 

”Fortfarande finns mycket utrymme för silver att stiga i pris innan kvoten når delmålet 40:1. När vi är där får vi sätta ett nytt mål och det kan bli så lågt som 10:1”.

2020-talet – decenniet för silver och guld?

Silver har börjat sin resa mot en bättre guld/silver-kvot. Från att ha varit en bit över 100 har den nu gått ner under 100. Enligt Eric befinner vi oss just nu i tidig början av en Bull Market för ädelmetaller, vilken han uppskattar rimligen kommer att pågå mellan 5-10 år:

”Stimulanser av ekonomin, uppblåsta balansräkningar och stora statsskulder bäddar för problem och talar för att 2020-talet kan vara decenniet för silver och guld.”

Augusti till februari är den absolut starkaste säsongen för ädelmetaller och vid en upprepning av det säsongsmönstret sa Eric redan i juni att det inte alls är osannolikt att vi få se ett genombrott över 1800 och att ett nytt All Time High då kommer att fungera som en magnet, vilket vi fick se den 27 juli då guldet nådde ett nytt rekord:

”Så 1921 får se upp och 2000 kan öppna upp för ett klart högre spotpris som speglar den enorma skuldsättning vi nu går in i. Situationen på COMEX, den amerikanska råvarubörsen, är fortfarande ansträngd för de 8 Commercials (storbanker) som sitter med korta positioner och nu har ca 120 miljarder kronor i orealiserade förluster. Sammantaget är det en positiv COMEX positionering just nu och vi ser fram emot dess upplösning.”

Mer om detta strax, men låt oss först friska upp minnet med…

…lite monetär historia
Pengar är ett relativt modernt fenomen och dök upp först för omkring tio tusen år sedan, fram tills dess levde vi som jägare och samlare i ett ömsesidigt beroende. I samband med att jordbrukssamhället växte fram och kontaktytorna därmed ökade markant blev tilliten i den tidigare lilla gruppen en utmaning, vilket i sin tur gjorde
betalningsekonomin till ett faktum. Löften om gentjänster byttes snabbt ut till betalning genom exempelvis boskap och spannmål. Från 3000-talet f Kr växte metaller, främst guld och silver, fram som betalningsmedel. Ädelmetallerna var sällsynta och hade bra egenskaper, exempelvis kan de inte ruttna eller bli sjuka, vilket också bidrog till att de blev eftertraktade. Under lång tid fungerade dessa pengar endast som en måttstock och byteshandeln fortsatte. 

Silver – en valuta med en egen valutakod
Silver är en valuta med egen beteckning (XAG 961) i dagens valutakod-system (ISO
4217) och silvermynt som American Eagle och Canadian Maple Leaf är gångbara i hela världen. Silver har använts som betalningsmedel i fyratusen år, vilket är längre än guld. Förutom att mynten funkar som betalning är de också vackra att se och känna på samt en trevlig present att ge bort. Tänk på att fysiskt silver är moms-belagt i Sverige och att Sverige har regelverk för import av varor (importmoms). Investeringar i fonder med silverexponering har ingen moms.

Silvrets användningsområden
Förutom att silver är en investering används ädelmetallen idag främst som industrimetall vid tillverkning av exempelvis mobiltelefoner, datorer, bilar och solpaneler samt som katalysatorer och inom läkemedelsindustrin. I takt med att omställningen till en grön värld nu snabbas på spås efterfrågan på metallen öka.

Orsaken till att silver är en så populär industrimetall beror bland annat på metallens oersättligt sällsynt goda ledande egenskaper. Förutom geopolitisk och monetär oro samt ökad efterfrågan från industrin, bedömer Eric att det snart kommer att
råda en brist på silver – något som skulle få priset att explodera uppåt på kort tid. Med fokus på silver och dess unika egenskaper samt marknad är det inte svårt att se potentialen för de som äger och utvinner denna vita ädelmetall. Silver leder elektricitet samt värme bättre än andra ämnen och är samtidigt böjbart och hållbart, vilket gör att det används i så många high-tech och green-tech områden berättar Eric och förklararar:

”Vi har nu ett efterfrågan/utbuds-underskott och samtidigt en enorm investeringsefterfrågan genom ETCer/ETFer, vilket sammantaget när som helst kan leda till en fysisk brist. Få investerare har upplevt de explosiva prisuppgångar som just en fysisk brist på en oumbärlig råvara innebär. Då går det fort. Utifrån tillgången i jorden på silver och guld är ration 16/1, men den siffran borde justeras ner till en ratio på 8/1 om den ska spegla verkligheten och den reella tillgångsbilden – dessutom finns inga silverreserver. Idag återvinns i princip all silver men trycket på nya användningsområden gör att brist och tillhörande högre priser bara är en tidsfråga.”

Ska jag investera i guld eller i silver?

Söker du ett skydd för en totalportfölj mot oro är guld (1:1 ETC) bättre än silver på kort sikt. Men det som i grunden driver guld- och silverpriset är mängden krediter/skulder som skapas i systemet och då har silver större potential för högre avkastning. Nu finns dessutom en enormt långsiktigt positiv trend vad gäller användandet av silver som industrimetall, förklarar Eric vidare och menar att om man tror på ”caset” och investerar för avkastning så är silverbolag det som har störst potential.

Några alternativ för dig som vill investera i silver

Om du är intresserad av att investera i silver finns det flera alternativ. Allra enklast är nog, som i de flesta fall, att börja med en fond. Eric Strand förvaltar fonden AuAg Silver Bullet med fokus på innehav i gruvbolag, du hittar den hos Avanza och Nordnet. 

”Det är kanske inte hedgen i en portfölj för att känna sig trygg, utan det är en marknad som går upp 500-600 procent när den går upp, och sen går det ner 80 procent när det går ner”, säger Eric.

Aktier i gruvbolag är en annan intressant väg in på ädelmetallmarknaden. Kika in AuAg Fonders innehav om du vill ha lite inspiration kring intressanta globala silver- och guldgruvbolag. Boliden och Lundin är kända svenska bolag som kanske också kan vara alternativ:

”Gruvbolagen ger en hävstång mot råvaruprisets rörelse. Man brukar ofta säga 2-3 gånger – och det då såklart både upp såväl som ner”, förklarar Eric.

Söker du en ren exponering mot tillgångsslaget silver tycker han att silver ETC:er som WisdomTree Physical Silver (VZLC) och Xtrackers Physical Silver ETC (XAD6) kan vara intressanta. För att kunna köpas på Avanza/Nordnet måste de båda ha svensk KIID och handlas på tyska börsen.

OLIKA SÄTT ATT INVESTERA I SILVER

• I fonder med gruvbolag 
• Aktier i gruvbolag
• Silver ETC:er (hos exempelvis Avanza/Nordnet)
• I fysisk form via till exempel AuAg Klubbens partner Nordic Gold Trade.

När är det dags att köpa/sälja/vikta om mellan silver och guld?

Första regeln i investeringar är att köpa billigt och sälja dyrt. Silver är fortfarande relativt billigt och en dag kommer det vara dyrt. När marknaden är väldigt överköpt och är betydligt högre än den ”borde” toppa (overshooting) så kan det vara lämpligt att ta hem en del vinster. Vissa vill göra det successivt, andra vill vänta och göra det som ett enda beslut, det beror såklart på ens egna situation och preferenser:
”Vid ett framtida guldpris om 3 000 USD / toz så kan vi se silver på 100 USD och overshooting på det kommer vara klart högre. Man kan alltid sälja hälften om man har 100 procent avkastning om man tycker det känns bra eller ta hem delar av vinster när ration börja komma under 40:1”, menar Eric.

Hur ska vi tänka kring förändringar i guld/silver ration? Låt oss säga att den skulle falla och att silver ökar i värde mer än guld, ska vi då sälja silver och köpa guld?  

”Ja, det blir aktuellt när ration kommer under 40:1 (normal förekomst är 16:1) och under senare perioder brukar den vända vid 30:1/40:1. I dagsläget är det tvärtom. Ration är 84/1 och det kan vara läge att sälja guld för att köpa silver – om man ska välja mellan ädelmetallerna.”

Det är främst makroekonomiska förhållanden som påverkar priset på guld och i orostider  med virus, handelskrig, geopolitik, fallande börser eller monetär inflation ökar guldpriset. Känslor och riskbedömningar har historiskt påverkat guldpriset. Den 23 april, nådde guldkursen en ny rekordnotering i svenska kronor: 17 589,53 kronor/uns. Det var svenska kronans försvagning mot den amerikanska dollarn som bidrog till rekordnoteringen. Nytt all time high i USD skedde den 27 juli efter senaste ATH på 1921 från 2011, den 3 augusti har vi nytt högsta på 1984 och i skrivande stund blåste vi igenom 2000 och nosar på 2030. Guldpriset sätts internationellt i dollar per troy ounce (31,1 gram).

AuAg Klubben tror på silver som investering och är partiska, inget av det vi publicerar är rekommendationer utan vårt syfte är att inspirera våra medlemmar att lära sig mer, göra egna analyser och utvecklas som investerare. Vi hoppas att du har fått ut något av den här artikeln om investeringar i silver och önskar dig lycka till med dina investeringar!

Eric:s lästips för dig som vill förkovra dig ytterligare: https://www.silverinstitute.org/

Marknadsläget med Eric Strand

Marknaden i rött – ändå har guld och silver gått ner

Oavsett om det är Coronavirusets dödlighet som är skrämmande eller om det är de ekonomiska konsekvenserna av minskad konsumtion och nedstängda fabriker som har gett oss detta Black-Swan event (eller i detta fall kanske Black-Bat event) för systemet så undrar många idag hur guld kan gå ner samtidigt som den största och stabilaste börsen (USA) gått ner -12% på några dagar och Apple, världens näst största bolag, ner -20%.

Går inte alltid guld upp när börsen går ner?

Guld har över tid en samvariation (korrelation) med börsen nära noll. Under finanskrisen 2008 gick svenska börsen ner -39% och guld i SEK gick upp +25% men man har också år när båda går upp, som 2009 då svenska börsen gick upp +53% och guld i SEK gick upp +14%. Om guld automatisk skulle röra sig tvärtemot mot börsen varje dag skulle samvariationen vara -1, vilken den inte är.

Är inte guld en klassisk ”flight to safety” längre?

För att se effekten av guld/silver i en portfölj måste man titta på den långsiktiga låga samvariationen inte på enskilda dagar, veckor eller månad. Kortsiktigt kan många olika faktorer spela in och verkligen få en att undra om sambanden…

Varför så konstiga rörelser?

Under den första tiden av en korrektion så händer saker som man inte tror borde hända – som nu t.ex. att både guld och USD gått svagt. I viss mån beror detta på att köparna ställer sig vid sidan och inget blir sålt innan någon köpare är beredd att köpa vilket då ofta blir flera procent under tidigare kurs. Ett annat fenomen är stora spelare på börserna som belånar sina portföljer för att maximera den procentuella avkastningen på det egna kapitalet hamnar i svårigheter och behöver likviditet för att möta ökade krav på säkerheter från långivarna. De tvingas då sälja och säljer både det som gått dåligt (men det kan vara svårt med t.ex. högriskobligationer) och det som gått bra (de har troligen varit långa både USD och guld). I en sådan knipa säljer de plötsligt sina guldinnehav – som alltid är säljbara – bara för att skapa likviditet för täcka kraven på ökade säkerheter för övriga positioner.

Men det finns större aktörer som påverkar

Som vi pratat mycket om senaste tiden så har positionering av Commercials (storbanker) på COMEX (råvarubörsen i USA) blivit mer och mer dramatisk. Commercials har gått kort guld/silver under uppgången fram till 24:e februari och stod med 70 miljarder kronor i orealiserade förluster (nu 45 miljarder). De har satts sig i en prekär situation och gör allt för att kunna köpa tillbaka dessa positioner utan förlust. För att kunna göra det måste de på något sätt få priserna att gå ner (se DoJ/FBIs pågående brottsutredning) och bryta genom 50-dagars snitt och även 200-dagars snitt för då kan de få många algoritmstyrda fonder och ”svaga händer” att sälja sina långa innehav. Om de inte lyckas och priserna fortsätter upp så kan de tvingas ge upp och måste då börja köpa tillbaka sina korta positioner vilket skulle få priserna att gå upp ännu mer, en så kallad short-squeeze vilket är ett väldigt positivt scenario för långa investerare. Om de däremot lyckas så brukar ”korrigeringen” först sluta när de fått priserna en bit under 200-dagarssnittet (se bild). Detta gör självklart kortsiktigt ont för långa investerare men samtidigt så skapar det mycket bra tillfällen – för den som med långsiktighet tror på ”caset” – då det ger en rea och bra risk/reward situation med bara starka händer som ägare kvar, ägare som inte säljer på kortsiktiga prisrörelser.

Fonden AuAg Silver Bullet

Är en ”dum” aktiefond med bara långa innehav och full exponering mot marknaden. Detta gör fonden ganska enkel och transparent – går vår marknad upp så går fonden upp och går marknaden ner så går fonden ner. Samvariationen mellan vår marknad (här XXAU, index med start 1979) och breda börsen är långsiktigt låga 0,3. Med stor exponering mot en mycket volatil råvara och dessutom i en aktiebransch som är en av de volatilaste ser vi det som en fördel att minska den specifika bolagsrisken med en väl diversifierad portfölj innehållande 25-30 innehav. Som fond hoppar vi som sagt aldrig in och ur vår marknad.

Hur ser det ut framåt i tiden?

Vi ser en lång bull-marknad framför oss för guld/silver som kan sträcka sig under hela 20-talet och räknar med att marknaden för gruvbolagen kommer gå upp 5-10 gånger innan det toppar. Vi förväntar oss många vågor på vägen – som under senaste året där det både gått ner -20% och gått upp +60%. Så om man är med på resan får man spänna fast bältet! Vill man som investerare vara lite aktiv in och ut ur fonden – så är det ju såklart – bäst att sälja lite efter en uppgångsfas och köpa lite mer efter en nedåtvåg.

Kortsiktigt

Som följd av senaste stora breda nedgången på börserna så har förväntningarna på snabba och många räntesänkningar skjutit i höjden. Mjuka centralbanker och ökade stimulanser är – allt annat lika – mycket bra för avkastningspotentialen i guld/silver. Caset känns starkare än någonsin och ännu mer så när vi snart blir av med Commercials inblandning och nu dessutom blivit av med många ”svaga händer”.

Frågor & Svar

Jag är nyfiken på er bedömning av storleken på Kinas guldreserv, den borde inte vara helt hopplös att estimera. Vidare hade det varit spännande att höra era tankar kring vad som är Kinas plan på sikt med guldet och sannolikheten att de får som de vill?

/Johan

”Kinas guldreserv är mycket intressant. Det finns officiella siffror som släpps oregelbundet och ibland med långa mellanrum och det finns siffror som baseras mer på den förflyttning av guld som sker från väst till öst, samt Kinas egna utvinning som inte når marknaden.

Senast sedan finanskrisen har Centralbanker förstått att de måste stå starkare om/när det smäller nästa gång. Centralbankerna har därför som grupp varit nettoköpare av guld varje kvartal sedan 2010.

Ryssland har ökat sin guldreserv kraftigt och som sagt Kina likaså. De officiella talen säger 1 948 ton, men många tror att den kan vara så stor som 4-8 000 ton. Kina är skickliga när det gäller strategi och vill kanske först lämna de riktiga uppgifterna när de gör mest nytta för Kina (när de har mer än Tyskland och sen USA).

Om/när vi får problem i världen igen så skapar en stark guldreserv förtroende och förtroende är det viktigaste som finns i dagens sårbara finansiella system som är uppbyggt på en variant av FRB (Fractional Reserve Banking) där inte ens 10% av de pengar vi ser på våra bankkonton finns. Glöm inte att Sveriges Riksbank var tvungen att använda delar av sin guldreserv för att rädda de svenska bankerna som satts sig i en prekär situation i senaste finanskrisen (länk här).”

Mer om Kinas guldmarknad hittar du här.

/Eric Strand

Vad borde man göra om (när) silver och guld ökar ordentligt i värde, borde man sälja av stegvis och vad man bör tänka på i en sådan situation?

/Kalle Wannholm

”Första regeln i investeringar är att köpa billigt och sälja dyrt. Billigt är det idag och en dag kommer det vara dyrt. När marknaden är väldigt överköpt och är betydligt högre än där den ”borde” toppa (overshooting) så kan det vara lämpligt att ta hem en del vinster. Vissa vill göra det successivt, andra vill vänta och göra det som ett enda beslut, det beror såklart på ens egna situation och preferenser.”

/Eric Strand

Hur bör man hantera förändringar i ”gold/silver-ration” om vi till exempel säger att den skulle falla, dvs att silver skulle öka mer i värde än guld, borde man då sälja av silver och köpa guld?

/Kalle Wannholm

”Ja det blir aktuellt när ration kommer under 40:1 (normal förekomst är 16:1) och under senare perioder brukar den vända vid 30:1/40:1. I dagsläget är det tvärtom. Ration är 85:1/90:1 och läge att sälja guld för att köpa silver – om man ska välja mellan ädelmetallerna.”

Jag läste faktabladet om AuAg Silver Bullet på Avanza men tyckte att den inte sa så mycket. Skulle vara intressant att få läsa på bloggen om Erics tankar kring fonden, vad den innehåller och varför han har valt just de värdepapperna?

/Kalle Wannholm

”Faktablad ger viss grundinformation enligt fastställda ramar. Lite mer kött på benen får man via fondens produktblad och annan info som finns här.

Fonden investerar i bolag som utvinner ädelmetaller och söker särskilt de bolag som har hög procentuell andel silver. Därtill skall det vara bolag som är likvida att handla i och då är även handelsplatserna viktiga för oss (85-90% på USA-börsen och resten på London-börsen). Silver utvinns till 60% i Nord och Syd-Amerika, 20% i Asien och 20% i resten av världen. Vi vill undvika binära risker som osäkra jurisdiktioner (länder) kan innebära. Bolagens ledning och erfarenhet är en mycket viktig faktor och sen tittar vi både på momentum-bolag och vad vi ser som undervärderade aktier. Missa inte att botanisera här också.

/Eric Strand

Fondfaktablad AuAg Sulver Bullet som förvaltas av Eric Strand och ses som en av Europas mest volatila fonder.

Finns det några sätt att köpa silver momsfritt, har hört talas om att man kan köpa i Estland och möjligtvis Tyskland, men är inte alls säker?

/Kalle Wannholm

”Just fysiskt silver är moms-belagt i Sverige. Sverige har också regelverk för import av varor (importmoms). Investeringar i fonder med silver-exponering har ingen moms.”

/Eric Strand

Om man skulle köpa fysiskt investeringsguld från en butik, inte online, och sedan vill sälja, är det bara att gå tillbaka till affären och sälja tackorna och mynten?

/Kalle Wannholm

”Det borde det vara. Sen är det ofta ogynnsamt då det generellt är stora spreadar mellan köp- och säljkurser på det vi kallar ”fysiskt i handen”. Har guldet dessutom lämnat sin originalförpackning så är det ingen fördel…”

/Eric Strand

Frågor & Svar

Jag skulle gärna vilja veta mer om det här Eric har pratat om innan om att de stora bankerna ”shortar” silverpriset. Man kan göra frågan mer allmän också och fråga sig hur kontrollerat priset är på silver eller guld. Det känns lite sisådär att gå emot storbankerna om de shortar..
/Max 

Under det här året har guldpriset legat på samma nivåer som under år 2013. Hur är det egentligen med manipulation av guldpriset? Vilka är det som utför det? Hur görs det? I vilket intresse görs det? Har de två dagliga prissättningarna i London stor inverkan? 
/Peter Thunberg 

Storbankerna, benämnda ”Commercials” (8 stycken) har tagit kontroll över COMEX som är råvarubörsen i USA. Syftet med COMEX var att producenter av råvaror skulle kunna hedga sig för att få ett säkert pris för att lättare kunna balansera kostnader och intäkter. Inga guld/silver-gruvbolag hedgar sig idag utan det är som sagt ”Commericals” som tagit plats på denna arena. På samma sätt som man varit aktivt inblandad i prispåverkan på valutamarknaden, räntemarknaden och energimarknaden har man varit det här också. 

De senaste 10 åren är det ingen tvekan att det är rörelserna/positioneringarna på COMEX som påverkat/styrt spot-priserna (som egentligen bara ska styras av efterfrågan och utbud) på guld och silver. 

Commercial har dessa år gått kort alla uppgångar för att sedan när man efter ett tag lyckats få priserna att vända ner (via t.e.x. spoofing) och bryta igenom 200 och 50 dagars snitten köpa tillbaka de korta positionerna med vinst från de ”icke-tänkande” trendföljande fonderna/investerarna. 

Den avgörande aktören har varit JPMorgan och nu när 8 av deras handlare utreds av DoJ (Department of Justice), det vill säga FBI så kan det vara så att detta spel är över och priserna kommer sättas fria (obs! enorm potential för de som kommer in nu i marknaden). Det kan alltså vara första gången som det är riktigt bra att gå emot de resterande 7 Commercials. 

Det ser ut som att vi i skrivande stund upplever finalen av denna historia och har en dramatisk positionering på COMEX (se bild). Med tanke på att det är första gången som inte JPMorgan är drivande så kan det vara så att Commericals blir knäckta denna gång (de har idag ca 50 miljarder i orealiserade förluster på sina korta positioner). Om de tvingas köpa tillbaka sina korta positioner för att stoppa ytterligare förluster nu så uppstår en s.k. short-squeeze och priserna går väldigt snabbt uppåt. 

För att Commercials skall kunna göra som förr och köpa tillbaka sina positioner med vinst (eller utan förlust) måste de ”få ner” priserna och på något sätt skapa säljpanik bland alla andra investerare. Om de lyckas så kommer vi uppleva klart lägre priser. Detta skulle då nog vara sista gången innan marknaden släpps fri.

Första halvåret 2020 kan komma bli en historisk startpunkt för en lång bull-marknad för ädelmetaller. 

Räntor har ofta haft sin plats allokeringsmässigt för diversifiering i portföljer. Vet att Erik nämnt att han i dagens klimat förespråkar en 50/50 Aktier/Guld. Hur ser han på att använda en sådan allokering när det kommer till att leva på avkastningen av sitt kapital? Det finns ju den ”halv-berömda” 4%-regeln. Har han några simuleringar körda på detta.
/Torbjörn Bravell 

Ibland kan höga utdelningar var tecken på att bolag går bra (eller inte dåligt åtminstone) – men jag tror man luras lite i frågan om utdelning – precis som Warren Buffet är jag principiellt inte en jättestor vän av utdelningar och ha det som huvudkriteriet för investeringar i bolag (det viktiga är att investera i bra företag som kan skapa ännu mer vinster genom att använda sina vinster eller undervärderade bolag/sektorer/regioner som man tror på). 

https://www.investopedia.com/ask/answers/021615/why-doesnt-berkshire-hathaway-pay-dividend.asp Jag ser hellre att aktiepriserna (tillgångarna jag investerat i) ”går upp det de gör + det som kunde varit utdelningen” och att jag säljer 4% om året (om det är det jag vill ha).

Jag ser den breda aktiemarknaden som extremt uppblåst och den skulle aldrig varit på dessa nivåer om centralbankerna inte låtit sedelpressarna gå på högvarv. Jag hade hoppats att de kunde återgå till en sund ekonomi men är rädd att min farhåga om ännu mer stimulanser kommer bli sann. Med mer stimulanser lär börsen fortsätta gå upp (men bara därför) och jag kan därför tänka mig äga i den breda aktiemarknaden. 

När det gäller räntor har jag större problem… Korta räntor ger inget, statspapper ger inget. Företagsobligationer har gett bra men för att få bra avkastning där så måste man in i High-Yield som är ett fint namn på skräpobligationer (dit de flesta företagsräntefonder har positionerat sig). Problemet med dessa är att får vi en eventuell stor och längre börsnedgång så är korrelationen mellan vanliga börsen och High-Yield höga 0,8. En 60/40 portfölj (aktier/räntor) som historiskt skapat balans i portföljen gör bara det om räntedelen består av korta räntor eller statspapper. Jag tror att den bästa mixen för 20-talet är att blanda börsen med guld/silver exponeringar.

Guld laddar för nästa uppgångsfas

Marknadsläget med Eric Strand

Guld gick från förra månadsskiftesdippen sep/okt 1474 stadigt uppåt för att avsluta oktober på 1512 eller +2,6% (i SEK +0,8%). Marknaden var i september kraftigt överköpt av retail-investerare men har nu börjat balanseras ner även om det fortfarande finns risk i marknaden då Commercials har kvar relativt stora korta positioner och är i behov av en korrektion (vilket nu i början av november lett till att vi kan köpa guld runt 1460 i skrivande stund). Samtliga andra faktorer talar för en stark period de kommande två till tre månaderna. Några exempel på faktorer: Realräntorna är negativa och trendar neråt. Centralbankerna fortsätter att öka sina guldreserver. Banksystemet har problem som snabbt kan flamma upp. Mycket krut finns i money-flow-rotation. RSI och Sentiment har kommit ner till lägre nivåer. Vänder vi upp igen igenom 50-dagars snittet kan det uppstå en ”short squeeze” där Commercials måste köpa tillbaka sina korta positioner vilket skulle leda till kraftigt högre guldpris.Vi använder själva följande leverantörer och de är partners till AuAg Klubben:

www.auagfonder.se
www.nordicgoldtrade.com

Våra partners har inte sponsrat artikeln, artikeln är redaktionell, men vi har sponsrade länkar till våra partners. Det innebär att om du blir kund hos dem så får vi en liten del av deras förtjänst, vilken vi återinvesterar i klubben för att kunna utveckla den vidare. Våra partners styr inte vad vi skriver om, det gör redaktören, våra partners bidrar med sin expertkunskap i syfte att ge oss bättre förståelse inom ämnet.  


Vill du följa oss i sociala medier?
Joanna Törngren Redebrant: Instagram: auagjoanna LinkedIn: Joanna Törngren Redebrant
Eric Strand: Twitter @AuAgEric LinkedIn: Eric Strand


Vill du ge oss feedback?

Vi hoppas att du har fått både ny kunskap och inspiration och tar gärna emot feedback på vad du tycker om innehållet och hur vi kan förbättra det. Vill du hjälpa oss så mejla dina synpunkter till joanna@auagklubben.se

Har du någon fråga som du vill att vi svarar på?

Vi har fått in frågor från er medlemmar och följer upp dem regelbundet genom specialutgåvor med frågor och svar. Har du någon fråga så mejla den till joanna@auagklubben.se

OM AUAG KLUBBEN
AUAG KLUBBEN PUBLICERAR ENDAST ÄMNES- OCH PRODUKTRELATERAD INFORMATION OCH GÖR INTE NÅGRA INVESTERINGSREKOMMENDATIONER. YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN DIN FINANSIELLA RÅDGIVARE. HAN/HON KAN GE DIG RÅD OBEROENDE AV AUAG KLUBBEN, AUAG FONDER OCH VÅRA SAMARBETSPARTNERS. HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING. DE PENGAR SOM PLACERAS I FONDER ELLER ANDRA INVESTERINGSPRODUKTER KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH DET ÄR INTE SÄKERT ATT DU FÅR TILLBAKA HELA DET INSATTA KAPITALET. INNAN DU FATTAR ETT INVESTERINGSBESLUT REKOMMENDERAR VI ATT DU OCKSÅ TAR DEL AV FONDERS ELLER ANDRA INVETSERINGSPRODUKTERS FAKTABLAD ELLER MOTSVARANDE INFORMATIONSBROSCHYRER.

Mannen med ”guld-gener” fokuserar på antalet gram

Jag är smickrad över att vara första gästkrönikören i AuAg Magazine, ett stort tack till Eric och Joanna som dragit igång detta initiativ. Det är med förväntan jag ser fram emot utvecklingen av magasinet och AuAg Fonder. Jag tror att vi i Sverige mår bra av en ökad exponering mot ädelmetaller, både fysisk vara i eget, eller externt förvar, och som en del av aktie/fondportföljen. Det ena utesluter inte det andra, utan de är utmärkta komplement, jag brukar jämföra mitt innehav med en hemförsäkring med tilläggsförsäkring. 

I nästa hela mitt liv har jag varit i guldets närhet. Som barn hände det att jag åkte med mina föräldrar till kontoret i stan där det bedrevs handel med ädelstenar, ädelstensslipning och även försäljning av guldkedjor och så kallade halvfabrikat i guld till smyckestillverkning. Redan i tidig ålder kom jag alltså i kontakt med guld. Min farfar var då guldbiten och hade guldtackor liggandes i bankfacket. Kanske inte helt vanligt i Sverige på den tiden, men eftersom han flyttade hit från Schweiz i slutet av 1940-talet så var det en del av hans sätt att investera. 

Lite skämtsamt skulle man kunna säga att jag har guld i mina gener, men det var först under 2009 som jag kom att arbeta med fysiskt guld som kapitalplacering, innan dess hade jag arbetat med det som en handelsvara för tillverkning inom smyckesindustrin. Känslan när jag sålde mitt första kilo, tecknade order för första miljonen, sålde mina första fem kilo och så vidare – den känslan bär jag med mig för alltid och kanske kan du som investerare med samma intresse relatera till den? Under de dryga 10 åren som jag arbetat med investeringsguld har jag sålt drygt 3 800 kilo till privatpersoner och företag i Sverige. En ansenlig mängd skulle man kunna tycka, men en svensk barnfamilj konsumerar mer mjölk – årligen, så allt är relativt.

Min relation till guld är fysik, jag vill kunna känna på mitt guld, veta att jag har ett visst antal gram i säkert förvar, som jag vid behov kan komma åt. Mitt innehav är alltså ett visst antal gram, inte ett visst värde. Jag gillar känslan av att veta hur mycket guld jag äger i gram, det är vad som räknas för min del. Mitt mål är inte att sälja guldet vid en speciell nivå, utan min förhoppning är att kunna lämna över en guldreserv till våra barn någon gång i framtiden. 

Jag ser guldinnehavet som en hemförsäkring, inget jag egentligen räknar med att utnyttja – utan något som jag ska kunna utnyttja om något går snett. Det är väl knappast någon som tecknar en hemförsäkring som gör det för att de tror att hemmet ska brinna upp, bli vattenskadat, eller råka ut för ett inbrott. Precis på samma sätt som jag inte tror att mina pengar (valuta) blir värdelösa imorgon. Men om det händer något så vill jag vara säker på att det finns en tillgång som jag kan utnyttja om allt annat kraschar. 

En blandning av guldtackor och guldmynt tycker jag passar bra, genom åren har jag fastnat för historiska guldmynt i mindre valörer som exempelvis English Sovereign och Fransk/Schweizisk 20 Franc, som jag kombinerar med guldtackor i viktenheter upp till 100 gram. Tänk alltid delbart, tänk att du ska ha ett innehav som minst kan halveras, som i mitt fall där 50 gram motsvarar knappt nio Schweizisk 20 franc. På så vis är ”hemförsäkringen” skalbar, jag har hängslen på mitt bälte, ett enkelt sätt att tänka på när man vill skapa en flexibel guldportfölj. 

Själv följer jag inte rådet om att investera tio till tjugo procent av mitt sparkapital i guld, jag är betydligt mer exponerad än så, men jag är det i princip uteslutande i fysiskt guld. Att investera i guldrelaterade aktier är något jag gör i mindre omfattning. Varför? Jo, jag är helt enkelt för ”lat” för att läsa in mig ordentligt på enskilda gruvbolag för att förstå helheten i deras verksamhet. Vem gör vad i bolaget, hur ser fyndigheten ut, hur påverkas aktiekursen av stigande/fallande ädelmetallpris, stigande fallande oljepris och hur stabilt är det geopolitiskt i området där verksamheten bedrivs? Dessa faktorer är viktiga och här finns det andra som är betydligt mer pålästa än vad jag är som man kan lyssna på. Som vid alla investeringsbeslut är det viktigt att fundera igenom vad du själv vill, hur ser din investeringsstrategi ut? Gör alltid din egen analys och agera utifrån den. 

Tack för förtroendet som gästkröninkör!

Michel Rufli
Grundare och VD Nordic Gold Trade ABVi använder själva följande leverantörer och de är partners till AuAg Klubben:

www.auagfonder.se
www.nordicgoldtrade.com

Våra partners har inte sponsrat artikeln, artikeln är redaktionell, men vi har sponsrade länkar till våra partners. Det innebär att om du blir kund hos dem så får vi en liten del av deras förtjänst, vilken vi återinvesterar i klubben för att kunna utveckla den vidare. Våra partners styr inte vad vi skriver om, det gör redaktören, våra partners bidrar med sin expertkunskap i syfte att ge oss bättre förståelse inom ämnet.  


Vill du följa oss i sociala medier?
Joanna Törngren Redebrant: Instagram: auagjoanna LinkedIn: Joanna Törngren Redebrant
Eric Strand: Twitter @AuAgEric LinkedIn: Eric Strand


Vill du ge oss feedback?

Vi hoppas att du har fått både ny kunskap och inspiration och tar gärna emot feedback på vad du tycker om innehållet och hur vi kan förbättra det. Vill du hjälpa oss så mejla dina synpunkter till joanna@auagklubben.se

Har du någon fråga som du vill att vi svarar på?

Vi har fått in frågor från er medlemmar och följer upp dem regelbundet genom specialutgåvor med frågor och svar. Har du någon fråga så mejla den till joanna@auagklubben.se
OM AUAG KLUBBEN
AUAG KLUBBEN PUBLICERAR ENDAST ÄMNES- OCH PRODUKTRELATERAD INFORMATION OCH GÖR INTE NÅGRA INVESTERINGSREKOMMENDATIONER. YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN DIN FINANSIELLA RÅDGIVARE. HAN/HON KAN GE DIG RÅD OBEROENDE AV AUAG KLUBBEN, AUAG FONDER OCH VÅRA SAMARBETSPARTNERS. HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING. DE PENGAR SOM PLACERAS I FONDER ELLER ANDRA INVESTERINGSPRODUKTER KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH DET ÄR INTE SÄKERT ATT DU FÅR TILLBAKA HELA DET INSATTA KAPITALET. INNAN DU FATTAR ETT INVESTERINGSBESLUT REKOMMENDERAR VI ATT DU OCKSÅ TAR DEL AV FONDERS ELLER ANDRA INVETSERINGSPRODUKTERS FAKTABLAD ELLER MOTSVARANDE INFORMATIONSBROSCHYRER.

Hur investerar jag i guld?

Text: Joanna Redebrant Törngren

Det finns i grunden två olika sätt att investera i guld. Du kan köpa fysiskt guld ”i handen” eller plattformshandlat guld. Det finns också något som kallas för ”pappersguld” (Futures/Derivat/ETN:er).

Pappersguld är inte något som AuAg Klubben ser som en investering. Pappersguld är lätt att handla, men du får en motpartsrisk på en utställare(bank) – vilket man inte ska ha när man tror på och investerar i guld.

First things first
Låt oss börja från början och klargöra varför du är intresserad av att köpa guld? Är du ute efter en försäkring ifall worst case skulle inträffa och det exempelvis skulle bli krig eller du, av någon anledning, blir tvungen att snabbt lämna ditt hem? Ser du guld som en ”krockkudde” i investeringsportföljen som med stor sannolikhet kan dämpa en nedgång av ditt övriga innehav? Eller tror du att guldpriset kommer utvecklas positivt och vill tjäna pengar på uppgången? Kanske tycker att allt låter som en god idé? Du får helt enkelt ta dig en liten funderare om du inte redan vet vad det är du vill uppnå med din investering.
Om du inte har någon investeringsportfölj är kanske inte plattformshandlat guld så aktuellt för din del. Men för dig som har pengar i investeringsportfölj kan det vara en god idé att ha en andel av portföljen viktad mot guld och andra ädelmetaller som hedge. Oavsett om du är på börsen eller inte kan det vara en god idé att äga lite guld, så låt oss börja med att kartlägga hur ett innehav av fysiskt guld ”i handen” kan se ut, så går vi därefter över till plattformshandlat guld.

Fysiskt guld ”i handen” – som en försäkring
När vi pratar om fysiskt guld ”i handen” menar vi tackor, mynt och eventuellt smycken. Vilken typ av fysiskt guld som passar dig beror lite på vilka belopp investeringen rör sig om. Om den inte är så stor kanske ett smycke kan vara trevligt då du får glädje av ditt guld i vardagen, vid investering i smycken betalar du dock för designen och moms på din vara, som inte har så mycket värde vid försäljning. Mynt är lättsamma och även en trevlig present att ge bort. Har du ett större kapital som du vill investera i fysiskt guld är även tackor aktuellt, men tänk på att bygga upp ditt innehav från grunden med små valörer. Självklart ska man alltid göra sin egen analys och säkerställa att man handlar av seriösa aktörer.

Mynt och tackor
The AuAg Magazine frågade Michel Rufli, vd och grundare Nordic Gold Trade AB och en av branschens främsta experter, om vad man bör tänka på ifall man är intresserad av att investera i mynt eller tackor? Michel tycker att man alltid ska köpa välkända mynt och tipsar också om att en fördel med mynt är att du kan köpa mindre enheter till lägre grampris än guldtackor. Men samlarmynt ska man undvika:

”Att försöka ge sig på att investera i samlarmynt och udda mynt med små upplagor tycker jag man ska överlåta till experterna. Se istället till att du köper mynt som är gångbara i hela världen och är lätta att göra sig av med om det skulle bli aktuellt.”

Exempel på mynt som är gångbara i hela världen
English Sovereign (7,32 gram guld/mynt)
Fransk/Schweizisk 20 franc (5,806 gram guld/mynt)
Canadian Maple Leaf 1/4 -1 oz
US Eagle 1/2-1 t oz
Krugerrand 1/2-1 t oz
Australian Kangaroo 1/10 oz – 1 t oz”

Visste du att?
En troy ounce, 31,1034768 gram, är en måttenhet som används för att väga ädelmetaller. En standard ounce, som används för att väga andra artiklar som socker och spannmål, är något mindre, 28,35 gram. Troy ounce förkortas ofta som ”t oz” eller ”oz t”.

Måttenheten användes vad man tror ursprungligen i Troyes, Frankrike. Den går tillbaka till medeltiden och vissa historiker tror att troy ounce har sitt ursprung under romartiden. Romarna standardiserade sitt monetära system med hjälp av bronsstänger, vilka kunde delas upp i 12 bitar (så kallade ”uncia” eller ounce) – som vardera väger cirka 31,1 gram.

I takt med att Europas ekonomiska betydelse växte och köpmän från hela världen kom för att handla blev det nödvändigt att utveckla ett nytt standardiserat monetärt viktsystem för att förenkla handeln. Vissa tror att köpmännen i Troyes utformade detta nya monetära system med samma vikter som deras romerska förfäder använde.

Enligt JM Bullion justerade den franskfödda kung Henry II av England det brittiska myntsystemet, så att det återspeglar det franska troysystemet, före antagandet av det metriska systemet i Europa. Systemet har justerats flera gånger och troyvikter som vi känner till dem idag användes först i England på 1500-talet. År 1527 blev troy ounce den officiella standardmätningen för guld och silver i Storbritannien och i USA först 1828.

Michel tycker att mynt är bra upp till 1 t oz, större innehav än så rekommenderar han som tackor: ”Men, kom ihåg att du ska ha flexibilitet, minst två t oz guld i myntenheter, innan du binder kapital i en 100 grams guldtacka.”

“Riktiga tackor”
De guldtackor som används av centralbanker som guldreserv, och handlas av guldhandlare, är 400 troy ounce (12,4 kg eller 438,9 ounce). Kilotackan, som är 1000 gram i massa (32,15 troy ounces), är mer hanterbar och används ofta vid handel och investeringar. Premien på dessa tackor vid handeln är mycket låg över spotvärdet, vilket gör den idealisk för små överföringar mellan banker och handlare. De flesta tackor är platta, även om vissa investerare, särskilt i Europa, föredrar tegelformade.

Legerade eller helt rena guldmynt?
Det finns en diskussion kring att investera i legerade mynt (exempelvis Krügerrand, US Eagle, Sovereign, 20 franc) kontra helt rena guldmynt (exempelvis Canadian Maple Leaf, Australian Kangaroo). Eric Strand, Sveriges främsta expert på plattformshandel med guld, grundare av AuAg Klubben och aktuell med Europas nya och enda fond med fokus på Silvergruvbolag – AuAg Silver Bullet, förklarar att de alla har lika mycket guld:

”Så frågan är inte vad som är bästa att investera i, utan vad som är skönast (rena) eller mest praktiskt (legerade och mindre känsliga). Om du köper mynt som en försäkring för worst case ska du tänka på att du vill ha mynt som är lätta att sälja, ju mer välkänt – desto bättre. Då kan exempelvis US Eagle vara bra att ha. Tänk att den som tar emot din betalning ska veta vad det är du har. Därför är exempelvis en diamant inte så bra i det här fallet då det behövs en expert som värderar stenen, vilket inte fungerar i en krissituation.”

Hur stort bör innehavet/exponeringen mot ädelmetaller vara?
När vi pratar om hur stor exponering mot ädelmetaller man ska sikta på så finns det olika teorier. Många erkända portföljteoretiker förespråkar från fem procent av investeringsportföljens totala innehav och uppåt. Michel tycker att cirka femton till tjugo procent är en bra inriktning. Eric sticker ut hakan och berättar att han själv har över femtio procent. Hur stor andel du bör ha beror på syftet med ditt innehav och din framtida marknadstro. Även här kanske man får ta sig en liten funderare för att hamna rätt.

The AuAg Magazine fick en liten pratstund med Jan Bolmesson, som driver Sveriges största ekonomiblogg ”Rika Tillsammans”, och frågade Jan hur han ser på guld och själv exponerar sig mot tillgångsslaget. Jan förklarar att guld, och synnerligen att investera i guld, ofta ses som något kontroversiellt:

”Guld brukar kallas en barbarisk relik som inte har någon plats i dagens ekonomi eftersom det är som en sten som varken växer, ger utdelning eller har någon större praktisk nytta. Förespråkarna för guld hävdar tvärtom att guld är det enda det man bör investera i eftersom hela dagens monetära system är en bluff och guld har varit den enda formen av pengar som har funnits i flera tusen år.”

Själv tror inte Jan på någon av ytterligheterna, utan lägger sig någonstans mitt emellan, och ser guld som en bra försäkring och värdebevarare:

”De klassiska rekommendationerna ligger runt fem till tio procent. Sveriges centralbank har nio procent och i det spannet har jag själv lagt mig.

Jan ser sig själv som ganska pragmatisk och förklarar att han ser fysiskt guld i handen som en generationsförmögenhet:

”Det är inget jag säljer när guldpriset går upp, utan det får barnen ärva eller så kan det vara bra att ha om allt skulle skita sig.”

Fonderna kan han dock tänka sig att sälja av vid en uppgång och frågar om Erics fond är live ännu:

”Mitt innehav har jag i Wisdomtree Physical Swiss Gold [GZUR], Krugerrand och lite silvermynt.

Hur fördelar jag mitt ädelmetallsinnehav?
När du väl mynnat ut i hur stort ditt innehav/din exponering mot ädelmetaller ska vara kommer säkerligen följdfrågan hur du ska fördela innehavet mellan de olika alternativ som finns.

Även här finns lite olika synsätt, beroende på vilken investeringsstrategi man har, så vi frågade Eric, hur han tänker i frågan:

”Jag tycker inte att man ska ska se det fysiska guldet i handen som en del av procenten av förvaltat kapital, utan som en försäkring som man hoppas på att inte behöva använda. I en nödsituation är det bättre att använda silvermynt än guldmynt, om det man behöver inte är så dyrt som värdet av ett guldmynt.

Det är bra att ha någonstans mellan tiotusen och hundratusen kronor fysiskt guld/silver ”i handen”, fördelat så här:

Silvermynt 1 t oz – 60 st i 3 mynttuber à 20 mynt
Silvermynt 1 t oz – 3 st i myntkapsel (härlig känsla att ha framme och se på)
Guldmynt 1 t oz – 3 st i myntkapsel

Lite runt räknat så blir det ca 15.000 i silver och 45.000 i guld, dvs totalt ca 60.000 kronor.”

Michel berättar att han själv har hela nittio procent av sitt ädelmetallsinnehav i fysiska produkter:

”Vilket är högt så klart, men jag ser det som en yrkesskada eftersom jag har jobbat med fysiskt guld i hela mitt liv.”

Michel köper guld kontinuerligt, snarare än att försöka pricka in toppar och dalar:

”På så vis får jag en god balans och sväljer prisrörelserna bra. Mitt tips är att köpa lite guld när du har pengar, du köper ett visst antal gram – inte vid ett visst pris i någon valuta per gram. Jag ser mitt innehav i ädelmetaller som en del av mitt totala innehav, vilket förhoppningsvis växer över generationer ifall ingen krissituation skulle uppstå – i så fall har jag dels en försäkring och dels något att investera för när läget är annorlunda.”

The AuAg Magazine kontaktade Linnéa Schmidt för att höra om hur hon ser på guld och vad hon märker för trender i sina nätverk. Linnéa är finansbloggare, författare och cancerforskare. Hon är aktuell med boken ”Investeringsguiden – Så kommer du igång med ditt sparande” och ekonomikrönikör i Göteborgs-Posten och Aktiespararen. Hon driver nyhetsbrevet ”Ekonomiguiden” och är även grundare av facebookgruppen ”Moneypenny” (som finns både på danska och norska), driver Economista-grupperna (även de facebookgrupper) och arbetar för att öka kvinnligt ägande. Linnéa berättar att hon ser guld som en naturlig del i en väldiversifierad portfölj:

”När man är ny inom investeringar är det lätt att tro att det bara handlar om aktier och fonder, men jag upplever att ju mer man lär desto mer förstår man att det är möjligt att investera i många olika typer av produkter, som exempelvis råvaror som guld.”

Linnéa själv investerar i guld både i sin och dotterns portfölj:

”I nuläget investerar jag i guld och silver, som utgör cirka 5-8 procent av min portfölj. Sist jag kollade 8 procent på grund av uppgången. Max är 10 procent av portföljen, men strategin är runt 5 procent. Jag har ännu inte summorna som gör att jag tycker det ger mening att handla med guld ”i handen”, så i nuläget är det plattformshandlat för hela slanten. Men i framtiden och med större kapital kommer jag att blanda.”

Linnéa berättar att hon märker ett ökat intresse av investeringar i guld och silver:

”Då guld och silver har gått upp en del det senaste är det möjligt att detta i sig har ökat intresset, men jag upplever att det generellt finns en nyfikenhet kring guld som särskilt kommer upp när det diskuteras riskspridning och diversifiering i de forum jag administrerar (i både Sverige, Danmark och Norge).”

Ädelmetaller som en del av ditt regelbundna sparande?
Många som är med i Linnéas nätverk och följer Jans blogg intresserar sig för privatekonomi i allmänhet och sparande/investeringar i synnerlighet. En betydande andel är nya på börsen och i investeringsvärlden. En allmänt vedertagen sanning bland privatekonomerna är att man bör försöka spara minst tio procent av sin inkomst varje månad.

Vi frågar Michel hur man kan tänka kring sitt ”ädelmetallssparande” om man känner sig ny inom investeringar, är i början av att bygga upp sitt kapital och har bestämt sig för att investera minst 10 procent av sin inkomst varje månad?”

”Om du är intresserad av ädelmetallsinnehav kan det vara lämpligt att investera en del av den summan. Jag tycker 15-20 procent av dina ”10 procent” viktat 40/60 mellan plattformshandlade ädelmetaller och ”guld (och silver) i handen” kan vara vettigt (procentandel och viktning beror på din investerarprofil).”

Hur kan du förvara ditt guld?
En viktig fråga när man pratar om fysiskt guld är förvaringen. Hur ska man tänka här egentligen? Det finns flera alternativ, men poängen är att ha det tillgängligt, även vid oförutsedda händelser. Man ska inte säga var man har sitt guld, man kan exempelvis ha det hemma eller nergrävt någonstans.

Michel berättar att många är oroliga för att lägga en guldtacka på ett hemligt ställe i sitt hem, men lägger utan att tveka sin klocka och sina smycken helt öppet utan att det stör dem alls:

”Jag tror det handlar om inställning till produkten. Lägg den på ett säkert ställe (ej kyl, frys, hall, sovrum eller badrum) så blir det svårt att hitta den. Men känner man sig otrygg med det så är tredje parts förvaring ett alternativ och bankfack en annan lösning. Nordic Gold Trade erbjuder i samband med köp förvaring hos tredje part, i vårt fall anlitar vi Loomis som förvarar i Sverige för kunds räkning.”

Kanske har du stött på begreppen allokerat och segregerat guld? Allokerat betyder att ”guldet verkligen finns”, men att dina tackor finns säkerhetsförvarade tillsammans med andras (fördel: billigare). En dyrare lösning kallas segregerat, vilket betyder att ditt guld förvaras helt individuellt (fördel: bara du har tillgång till det).

Exempel på plattformshandlat guld
För den som vill komplettera sin portfölj med en rak 1:1 exponering mot guld, ger Eric tre ETF/ETC-alternativ. Alla med allokerat fysiskt guld utan motpartsrisker som han har ordnat efter vad han tycker sammantaget har bäst konstruktion, funktion, pris och villkor (obs – detta är inget råd eller rekommendation):

Xetra-Gold [4GLD]
Wisdomtree Physical Swiss Gold [GZUR]
Wisdomtree Physical Gold [VZLD]

Alla ETF:er/ETC:er ovan har svensk KIID och finns att köpa på Nordnet och snart via Avanza. Har du ditt sparande på Avanza och vill köpa en av ovanstående produkter redan nu så kan du öppna en Nordnet-depå och köpa där – sen kan du antingen behålla den där eller direkt ”göra en överföring av värdepapper” till din Avanza-depå.

För den som vill få extra utväxling på sina ädelmetallsinvesteringar är även guld/silver-gruvbolag en möjlighet. Man brukar säga att bolag rör sig 2-3 gånger själva råvaran, förklarar Eric:

”Här finns även möjlighet att investera genom fonder där den största och mest kända är BlackRock BGF World Gold och den senaste på marknaden är AuAg Silver Bullet, som båda finns på Avanza och Nordnet.”

Priset på guld
Priset sätts idag av marknad som spotpris för alla ädelmetaller. Detta är en stor fördel när man investerar i ädelmetaller i kontrast till andra råvaror. Andra råvaror än ädelmetaller handlas via terminer och vid uppgångsfaser och s.k. contango uppstår en rullningsförlust vilket gör att man ibland får mycket mindre avkastning än råvarans prisutveckling.

”Så om du följer priset, titta på internetsidor som visar spotpriset. Det finns och har funnits andra prissättningar som ”futures” och ”the gold fix”, men det är inget vi som gillar fysiskt guld behöver tänka på,” förklarar Eric.

Erics checklista
• Bestäm hur stor allokering till ädelmetaller du vill ha (exempelvis fem procent, tio procent, tjugo procent eller femtio procent).
• Välj sedan hur stor del just du vill ha med låg risk (0-100% för trygghet) och hur mycket med hög risk (0-100% för avkastning). Se illustration nedan!
• Glöm inte att sedan ha en del fysiskt ”guld i handen” utöver dit plattformshandlade innehav!


Förtydligande gällande redaktionellt innehåll

Vi använder själva följande leverantörer och de är partners till AuAg Klubben:

www.auagfonder.se
www.nordicgoldtrade.com

Våra partners har inte sponsrat artikeln, artikeln är redaktionell, men vi har sponsrade länkar till våra partners. Det innebär att om du blir kund hos dem så får vi en liten del av deras förtjänst, vilken vi återinvesterar i klubben för att kunna utveckla den vidare. Våra partners styr inte vad vi skriver om, det gör redaktören, våra partners bidrar med sin expertkunskap i syfte att ge oss bättre förståelse inom ämnet.  


Vill du ge oss feedback?

Vi hoppas att du har fått både ny kunskap och inspiration och tar gärna emot feedback på vad du tycker om innehållet och hur vi kan förbättra det. Vill du hjälpa oss så mejla dina synpunkter till joanna@auagklubben.se

Har du någon fråga som du vill att vi svarar på?

Vi har fått in frågor från er medlemmar och följer upp dem regelbundet genom specialutgåvor med frågor och svar. Har du någon fråga så mejla den till joanna@auagklubben.se


Vill du följa oss i sociala medier?
Joanna Törngren Redebrant: Instagram: auagjoanna LinkedIn: Joanna Törngren Redebrant
Eric Strand: Twitter @AuAgEric LinkedIn: Eric Strand

OM AUAG KLUBBEN
AUAG KLUBBEN PUBLICERAR ENDAST ÄMNES- OCH PRODUKTRELATERAD INFORMATION OCH GÖR INTE NÅGRA INVESTERINGSREKOMMENDATIONER. YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN DIN FINANSIELLA RÅDGIVARE. HAN/HON KAN GE DIG RÅD OBEROENDE AV AUAG KLUBBEN, AUAG FONDER OCH VÅRA SAMARBETSPARTNERS. HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING. DE PENGAR SOM PLACERAS I FONDER ELLER ANDRA INVESTERINGSPRODUKTER KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH DET ÄR INTE SÄKERT ATT DU FÅR TILLBAKA HELA DET INSATTA KAPITALET. INNAN DU FATTAR ETT INVESTERINGSBESLUT REKOMMENDERAR VI ATT DU OCKSÅ TAR DEL AV FONDERS ELLER ANDRA INVETSERINGSPRODUKTERS FAKTABLAD ELLER MOTSVARANDE INFORMATIONSBROSCHYRER.

Hur investerar jag i guld?

Text: Joanna Redebrant Törngren

Det finns i grunden två olika sätt att investera i guld. Du kan köpa fysiskt guld ”i handen” eller plattformshandlat guld. Det finns också något som kallas för ”pappersguld” (Futures/Derivat/ETN:er).

Pappersguld är inte något som AuAg Klubben ser som en investering. Pappersguld är lätt att handla, men du får en motpartsrisk på en utställare(bank) – vilket man inte ska ha när man tror på och investerar i guld.

First things first
Låt oss börja från början och klargöra varför du är intresserad av att köpa guld? Är du ute efter en försäkring ifall worst case skulle inträffa och det exempelvis skulle bli krig eller du, av någon anledning, blir tvungen att snabbt lämna ditt hem? Ser du guld som en ”krockkudde” i investeringsportföljen som med stor sannolikhet kan dämpa en nedgång av ditt övriga innehav? Eller tror du att guldpriset kommer utvecklas positivt och vill tjäna pengar på uppgången? Kanske tycker att allt låter som en god idé? Du får helt enkelt ta dig en liten funderare om du inte redan vet vad det är du vill uppnå med din investering.

Om du inte har någon investeringsportfölj är kanske inte plattformshandlat guld så aktuellt för din del. Men för dig som har pengar i investeringsportfölj kan det vara en god idé att ha en andel av portföljen viktad mot guld och andra ädelmetaller som hedge. Oavsett om du är på börsen eller inte kan det vara en god idé att äga lite guld, så låt oss börja med att kartlägga hur ett innehav av fysiskt guld ”i handen” kan se ut, så går vi därefter över till plattformshandlat guld.

Fysiskt guld ”i handen” – som en försäkring
När vi pratar om fysiskt guld ”i handen” menar vi tackor, mynt och eventuellt smycken. Vilken typ av fysiskt guld som passar dig beror lite på vilka belopp investeringen rör sig om. Om den inte är så stor kanske ett smycke kan vara trevligt då du får glädje av ditt guld i vardagen, vid investering i smycken betalar du dock för designen och moms på din vara, som inte har så mycket värde vid försäljning. Mynt är lättsamma och även en trevlig present att ge bort. Har du ett större kapital som du vill investera i fysiskt guld är även tackor aktuellt, men tänk på att bygga upp ditt innehav från grunden med små valörer. Självklart ska man alltid göra sin egen analys och säkerställa att man handlar av seriösa aktörer.

Mynt och tackor
The AuAg Magazine frågade Michel Rufli, vd och grundare Nordic Gold Trade AB och en av branschens främsta experter, om vad man bör tänka på ifall man är intresserad av att investera i mynt eller tackor? Michel tycker att man alltid ska köpa välkända mynt och tipsar också om att en fördel med mynt är att du kan köpa mindre enheter till lägre grampris än guldtackor. Men samlarmynt ska man undvika:

”Att försöka ge sig på att investera i samlarmynt och udda mynt med små upplagor tycker jag man ska överlåta till experterna. Se istället till att du köper mynt som är gångbara i hela världen och är lätta att göra sig av med om det skulle bli aktuellt.”

Exempel på mynt som är gångbara i hela världen
English Sovereign (7,32 gram guld/mynt)
Fransk/Schweizisk 20 franc (5,806 gram guld/mynt)
Canadian Maple Leaf 1/4 -1 oz
US Eagle 1/2-1 t oz
Krugerrand 1/2-1 t oz
Australian Kangaroo 1/10 oz – 1 t oz”

Visste du att?
En troy ounce, 31,1034768 gram, är en måttenhet som används för att väga ädelmetaller. En standard ounce, som används för att väga andra artiklar som socker och spannmål, är något mindre, 28,35 gram. Troy ounce förkortas ofta som ”t oz” eller ”oz t”.

Måttenheten användes vad man tror ursprungligen i Troyes, Frankrike. Den går tillbaka till medeltiden och vissa historiker tror att troy ounce har sitt ursprung under romartiden. Romarna standardiserade sitt monetära system med hjälp av bronsstänger, vilka kunde delas upp i 12 bitar (så kallade ”uncia” eller ounce) – som vardera väger cirka 31,1 gram.

I takt med att Europas ekonomiska betydelse växte och köpmän från hela världen kom för att handla blev det nödvändigt att utveckla ett nytt standardiserat monetärt viktsystem för att förenkla handeln. Vissa tror att köpmännen i Troyes utformade detta nya monetära system med samma vikter som deras romerska förfäder använde.

Enligt JM Bullion justerade den franskfödda kung Henry II av England det brittiska myntsystemet, så att det återspeglar det franska troysystemet, före antagandet av det metriska systemet i Europa. Systemet har justerats flera gånger och troyvikter som vi känner till dem idag användes först i England på 1500-talet. År 1527 blev troy ounce den officiella standardmätningen för guld och silver i Storbritannien och i USA först 1828.

Michel tycker att mynt är bra upp till 1 t oz, större innehav än så rekommenderar han som tackor:

”Men, kom ihåg att du ska ha flexibilitet, minst två t oz guld i myntenheter, innan du binder kapital i en 100 grams guldtacka.”

“Riktiga tackor”
De guldtackor som används av centralbanker som guldreserv, och handlas av guldhandlare, är 400 troy ounce (12,4 kg eller 438,9 ounce). Kilotackan, som är 1000 gram i massa (32,15 troy ounces), är mer hanterbar och används ofta vid handel och investeringar. Premien på dessa tackor vid handeln är mycket låg över spotvärdet, vilket gör den idealisk för små överföringar mellan banker och handlare. De flesta tackor är platta, även om vissa investerare, särskilt i Europa, föredrar tegelformade.

Det finns en diskussion kring att investera i legerade mynt (exempelvis Krügerrand, US Eagle, Sovereign, 20 franc) kontra helt rena guldmynt (exempelvis Canadian Maple Leaf, Australian Kangaroo). Eric Strand, Sveriges främsta expert på plattformshandel med guld, grundare av AuAg Klubben och aktuell med Europas nya och enda fond med fokus på Silvergruvbolag – AuAg Silver Bullet, förklarar att de alla har lika mycket guld:

”Så frågan är inte vad som är bästa att investera i, utan vad som är skönast (rena) eller mest praktiskt (legerade och mindre känsliga). Om du köper mynt som en försäkring för worst case ska du tänka på att du vill ha mynt som är lätta att sälja, ju mer välkänt – desto bättre. Då kan exempelvis US Eagle vara bra att ha. Tänk att den som tar emot din betalning ska veta vad det är du har. Därför är exempelvis en diamant inte så bra i det här fallet då det behövs en expert som värderar stenen, vilket inte fungerar i en krissituation.”

Hur stort bör innehavet/exponeringen mot ädelmetaller vara?
När vi pratar om hur stor exponering mot ädelmetaller man ska sikta på så finns det olika teorier. Många erkända portföljteoretiker förespråkar från fem procent av investeringsportföljens totala innehav och uppåt. Michel tycker att cirka femton till tjugo procent är en bra inriktning. Eric sticker ut hakan och berättar att han själv har över femtio procent. Hur stor andel du bör ha beror på syftet med ditt innehav och din framtida marknadstro. Även här kanske man får ta sig en liten funderare för att hamna rätt.

The AuAg Magazine fick en liten pratstund med Jan Bolmesson, som driver Sveriges största ekonomiblogg ”Rika Tillsammans”, och frågade Jan hur han ser på guld och själv exponerar sig mot tillgångsslaget. Jan förklarar att guld, och synnerligen att investera i guld, ofta ses som något kontroversiellt:

”Guld brukar kallas en barbarisk relik som inte har någon plats i dagens ekonomi eftersom det är som en sten som varken växer, ger utdelning eller har någon större praktisk nytta. Förespråkarna för guld hävdar tvärtom att guld är det enda man bör investera i eftersom hela dagens monetära system är en bluff och guld har varit den enda formen av pengar som har funnits i flera tusen år.”

Själv tror inte Jan på någon av ytterligheterna, utan lägger sig någonstans mitt emellan, och ser guld som en bra försäkring och värdebevarare:

”De klassiska rekommendationerna ligger runt fem till tio procent. Sveriges centralbank har nio procent och i det spannet har jag själv lagt mig.

Jan ser sig själv som ganska pragmatisk och förklarar att han ser fysiskt guld i handen som en generationsförmögenhet:

”Det är inget jag säljer när guldpriset går upp, utan det får barnen ärva eller så kan det vara bra att ha om allt skulle skita sig.”

Fonderna kan han dock tänka sig att sälja av vid en uppgång och frågar om Erics fond är live ännu:

”Mitt innehav har jag i Wisdomtree Physical Swiss Gold [GZUR], Krugerrand och lite silvermynt.

Hur fördelar jag mitt ädelmetallsinnehav?
När du väl mynnat ut i hur stort ditt innehav/din exponering mot ädelmetaller ska vara kommer säkerligen följdfrågan hur du ska fördela innehavet mellan de olika alternativ som finns. Även här finns lite olika synsätt, beroende på vilken investeringsstrategi man har, så vi frågade Eric, hur han tänker i frågan:

”Jag tycker inte att man ska ska se det fysiska guldet i handen som en del av procenten av förvaltat kapital, utan som en försäkring som man hoppas på att inte behöva använda. I en nödsituation är det bättre att använda silvermynt än guldmynt, om det man behöver inte är så dyrt som värdet av ett guldmynt. Det är bra att ha någonstans mellan tiotusen och hundratusen kronor fysiskt guld/silver ”i handen”, fördelat så här:

Silvermynt 1 t oz – 60 st i 3 mynttuber à 20 mynt
Silvermynt 1 t oz – 3 st i myntkapsel (härlig känsla att ha framme och se på)
Guldmynt 1 t oz – 3 st i myntkapsel


Lite runt räknat så blir det ca 15.000 i silver och 45.000 i guld, dvs totalt ca 60.000 kronor.”


Michel berättar att han själv har hela nittio procent av sitt ädelmetallsinnehav i fysiska produkter:

”Vilket är högt så klart, men jag ser det som en yrkesskada eftersom jag har jobbat med fysiskt guld i hela mitt liv.”

Michel köper guld kontinuerligt, snarare än att försöka pricka in toppar och dalar:

”På så vis får jag en god balans och sväljer prisrörelserna bra. Mitt tips är att köpa lite guld när du har pengar, du köper ett visst antal gram – inte vid ett visst pris i någon valuta per gram. Jag ser mitt innehav i ädelmetaller som en del av mitt totala innehav, vilket förhoppningsvis växer över generationer ifall ingen krissituation skulle uppstå – i så fall har jag dels en försäkring och dels något att investera för när läget är annorlunda.”

The AuAg Magazine kontaktade Linnéa Schmidt för att höra om hur hon ser på guld och vad hon märker för trender i sina nätverk. Linnéa är finansbloggare, författare och cancerforskare. Hon är aktuell med boken ”Investeringsguiden – Så kommer du igång med ditt sparande” och ekonomikrönikör i Göteborgs-Posten och Aktiespararen. Hon driver nyhetsbrevet ”Ekonomiguiden” och är även grundare av facebookgruppen ”Moneypenny” (som finns både på danska och norska), driver Economista-grupperna (även de facebookgrupper) och arbetar för att öka kvinnligt ägande. Linnéa berättar att hon ser guld som en naturlig del i en väldiversifierad portfölj:

”När man är ny inom investeringar är det lätt att tro att det bara handlar om aktier och fonder, men jag upplever att ju mer man lär desto mer förstår man att det är möjligt att investera i många olika typer av produkter, som exempelvis råvaror som guld.”

Linnéa själv investerar i guld både i sin och dotterns portfölj:

”I nuläget investerar jag i guld och silver, som utgör cirka 5-8 procent av min portfölj. Sist jag kollade 8 procent på grund av uppgången. Max är 10 procent av portföljen, men strategin är runt 5 procent. Jag har ännu inte summorna som gör att jag tycker det ger mening att handla med guld ”i handen”, så i nuläget är det plattformshandlat för hela slanten. Men i framtiden och med större kapital kommer jag att blanda.”

Linnéa berättar att hon märker ett ökat intresse av investeringar i guld och silver:

”Då guld och silver har gått upp en del det senaste är det möjligt att detta i sig har ökat intresset, men jag upplever att det generellt finns en nyfikenhet kring guld som särskilt kommer upp när det diskuteras riskspridning och diversifiering i de forum jag administrerar (i både Sverige, Danmark och Norge).”

Ädelmetaller som en del av ditt regelbundna sparande?
Många som är med i Linnéas nätverk och följer Jans blogg intresserar sig för privatekonomi i allmänhet och sparande i synnerlighet. En betydande andel är nya på börsen och i investeringsvärlden. En allmänt vedertagen sanning bland privatekonomerna är att man bör försöka spara minst tio procent av sin inkomst varje månad.

Vi frågar Michel hur man kan tänka kring sitt ”ädelmetallssparande” om man känner sig ny inom investeringar, är i början av att bygga upp sitt kapital och har bestämt sig för att investera minst 10 procent av sin inkomst varje månad?”

”Om du är intresserad av ädelmetallsinnehav kan det vara lämpligt att investera en del av den summan. Jag tycker 15-20 procent av dina ”10 procent” viktat 40/60 mellan plattformshandlade ädelmetaller och ”guld (och silver) i handen” kan vara vettigt (procentandel och viktning beror på din investerarprofil).”

Hur kan du förvara ditt guld?
En viktig fråga när man pratar om fysiskt guld är förvaringen. Hur ska man tänka här egentligen? Det finns flera alternativ, men poängen är att ha det tillgängligt, även vid oförutsedda händelser. Man ska inte säga var man har sitt guld, man kan exempelvis ha det hemma eller nergrävt någonstans. Michel berättar att många är oroliga för att lägga en guldtacka på ett hemligt ställe i sitt hem, men lägger utan att tveka sin klocka och sina smycken helt öppet utan att det stör dem alls:

”Jag tror det handlar om inställning till produkten. Lägg den på ett säkert ställe (ej kyl, frys, hall, sovrum eller badrum) så blir det svårt att hitta den. Men känner man sig otrygg med det så är tredje parts förvaring ett alternativ och bankfack en annan lösning. Nordic Gold Trade erbjuder i samband med köp förvaring hos tredje part, i vårt fall anlitar vi Loomis som förvarar i Sverige för kunds räkning.”

Kanske har du stött på begreppen allokerat och segregerat guld? Allokerat betyder att ”guldet verkligen finns”, men att dina tackor finns säkerhetsförvarade tillsammans med andras (fördel: billigare). En dyrare lösning kallas segregerat, vilket betyder att ditt guld förvaras helt individuellt (fördel: bara du har tillgång till det).

Exempel på plattformshandlat guld
För den som vill komplettera sin portfölj med en rak 1:1 exponering mot guld, ger Eric tre ETF/ETC-alternativ. Alla med allokerat fysiskt guld utan motpartsrisker som han har ordnat efter vad han tycker sammantaget har bäst konstruktion, funktion, pris och villkor (obs – detta är inget råd eller rekommendation):

Xetra-Gold [4GLD]
Wisdomtree Physical Swiss Gold [GZUR]
Wisdomtree Physical Gold [VZLD]

Alla ETF:er/ETC:er ovan har svensk KIID och finns att köpa på Nordnet och snart via Avanza. Har du ditt sparande på Avanza och vill köpa en av ovanstående produkter redan nu så kan du öppna en Nordnet-depå och köpa där – sen kan du antingen behålla den där eller direkt ”göra en överföring av värdepapper” till din Avanza-depå.

För den som vill få extra utväxling på sina ädelmetallsinvesteringar är även guld/silver-gruvbolag en möjlighet. Man brukar säga att bolag rör sig 2-3 gånger själva råvaran, förklarar Eric:

”Här finns även möjlighet att investera genom fonder där den största och mest kända är BlackRock BGF World Gold och den senaste på marknaden är AuAg Silver Bullet, som båda finns på Avanza och Nordnet.”

Priset på guld
Priset sätts idag av marknad som spotpris för alla ädelmetaller. Detta är en stor fördel när man investerar i ädelmetaller i kontrast till andra råvaror. Andra råvaror än ädelmetaller handlas via terminer och vid uppgångsfaser och s.k. contango uppstår en rullningsförlust vilket gör att man ibland får mycket mindre avkastning än råvarans prisutveckling:

”Så om du följer priset, titta på internetsidor som visar spotpriset. Det finns och har funnits andra prissättningar som ”futures” och ”the gold fix”, men det är inget vi som gillar fysiskt guld behöver tänka på.

Erics checklista
• Bestäm hur stor allokering till ädelmetaller du vill ha (exempelvis fem procent, tio procent, tjugo procent eller femtio procent).
• Välj sedan hur stor del just du vill ha med låg risk (0-100% för trygghet) och hur mycket med hög risk (0-100% för avkastning). Se illustration nedan!
• Glöm inte att sedan ha en del fysiskt ”guld i handen” utöver dit plattformshandlade innehav!


Vill du följa oss i sociala medier?
Joanna Törngren Redebrant: Instagram: auagjoanna LinkedIn: Joanna Törngren Redebrant
Eric Strand: Twitter @AuAgEric LinkedIn: Eric Strand

OM AUAG KLUBBEN
AUAG KLUBBEN PUBLICERAR ENDAST ÄMNES- OCH PRODUKTRELATERAD INFORMATION OCH GÖR INTE NÅGRA INVESTERINGSREKOMMENDATIONER. YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN DIN FINANSIELLA RÅDGIVARE. HAN/HON KAN GE DIG RÅD OBEROENDE AV AUAG KLUBBEN, AUAG FONDER OCH VÅRA SAMARBETSPARTNERS. HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING. DE PENGAR SOM PLACERAS I FONDER ELLER ANDRA INVESTERINGSPRODUKTER KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH DET ÄR INTE SÄKERT ATT DU FÅR TILLBAKA HELA DET INSATTA KAPITALET. INNAN DU FATTAR ETT INVESTERINGSBESLUT REKOMMENDERAR VI ATT DU OCKSÅ TAR DEL AV FONDERS ELLER ANDRA INVETSERINGSPRODUKTERS FAKTABLAD ELLER MOTSVARANDE INFORMATIONSBROSCHYRER.

Guld laddar för nästa uppgångsfas

Marknadsläget med Eric Strand
Guld gick från förra månadsskiftesdippen sep/okt 1474 stadigt uppåt för att avsluta oktober på 1512 eller +2,6% (i SEK +0,8%). Marknaden var i september kraftigt överköpt av retail-investerare men har nu börjat balanseras ner även om det fortfarande finns risk i marknaden då Commercials har kvar relativt stora korta positioner och är i behov av en korrektion (vilket nu i början av november lett till att vi kan köpa guld runt 1460 i skrivande stund). Samtliga andra faktorer talar för en stark period de kommande två till tre månaderna. Några exempel på faktorer: Realräntorna är negativa och trendar neråt. Centralbankerna fortsätter att öka sina guldreserver. Banksystemet har problem som snabbt kan flamma upp. Mycket krut finns i money-flow-rotation. RSI och Sentiment har kommit ner till lägre nivåer.Vänder vi upp igen igenom 50-dagars snittet kan det uppstå en ”short squeeze” där Commercials måste köpa tillbaka sina korta positioner vilket skulle leda till kraftigt högre guldpris.

OM AUAG KLUBBEN
AUAG KLUBBEN PUBLICERAR ENDAST ÄMNES- OCH PRODUKTRELATERAD INFORMATION OCH GÖR INTE NÅGRA INVESTERINGSREKOMMENDATIONER. YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN DIN FINANSIELLA RÅDGIVARE. HAN/HON KAN GE DIG RÅD OBEROENDE AV AUAG KLUBBEN, AUAG FONDER OCH VÅRA SAMARBETSPARTNERS. HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING. DE PENGAR SOM PLACERAS I FONDER ELLER ANDRA INVESTERINGSPRODUKTER KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH DET ÄR INTE SÄKERT ATT DU FÅR TILLBAKA HELA DET INSATTA KAPITALET. INNAN DU FATTAR ETT INVESTERINGSBESLUT REKOMMENDERAR VI ATT DU OCKSÅ TAR DEL AV FONDERS ELLER ANDRA INVETSERINGSPRODUKTERS FAKTABLAD ELLER MOTSVARANDE INFORMATIONSBROSCHYRER.