Guld laddar för nästa uppgångsfas

Marknadsläget med Eric Strand
Guld gick från förra månadsskiftesdippen sep/okt 1474 stadigt uppåt för att avsluta oktober på 1512 eller +2,6% (i SEK +0,8%). Marknaden var i september kraftigt överköpt av retail-investerare men har nu börjat balanseras ner även om det fortfarande finns risk i marknaden då Commercials har kvar relativt stora korta positioner och är i behov av en korrektion (vilket nu i början av november lett till att vi kan köpa guld runt 1460 i skrivande stund). Samtliga andra faktorer talar för en stark period de kommande två till tre månaderna. Några exempel på faktorer: Realräntorna är negativa och trendar neråt. Centralbankerna fortsätter att öka sina guldreserver. Banksystemet har problem som snabbt kan flamma upp. Mycket krut finns i money-flow-rotation. RSI och Sentiment har kommit ner till lägre nivåer. Vänder vi upp igen igenom 50-dagars snittet kan det uppstå en ”short squeeze” där Commercials måste köpa tillbaka sina korta positioner vilket skulle leda till kraftigt högre guldpris.Förtydligande gällande redaktionellt innehåll
Vi använder själva följande leverantörer och de är partners till AuAg Klubben. 
www.auagfonder.se
www.nordicgoldtrade.com
Våra partners har inte sponsrat artikeln, artikeln är redaktionell, men vi har sponsrade länkar till våra partners. Det innebär att om du blir kund hos dem så får vi en liten del av deras förtjänst, vilken vi återinvesterar i klubben för att kunna utveckla den vidare. Våra partners styr inte vad vi skriver om, det gör redaktören, våra partners bidrar med sin expertkunskap i syfte att ge oss bättre förståelse inom ämnet.  


Vill du följa oss i sociala medier?
Joanna Törngren Redebrant: Instagram: auagjoanna LinkedIn: Joanna Törngren Redebrant
Eric Strand: Twitter @AuAgEric LinkedIn: Eric Strand
Michel Rufli: Twitter @MRufli Linkedin: Michel Rufli
Linnéa Schmidt: Instagram: linneaschmidt. Twitter @zacerol, blogg www.zacerol.com 
LinkedIn: Linnéa Schmidt
Jan Bolmesson: Twitter @rikatillsammans Facebook: Rika Tillsammans. LinkedIn: Jan Bolmesson Vill du ge oss feedback?The AuAg Magazine hoppas att du har fått både ny kunskap och inspiration och tar gärna emot feedback på vad du tycker om innehållet och hur vi kan förbättra det. Vill du hjälpa oss så mejla dina synpunkter till joanna@auagklubben.seHar du någon fråga som du vill att vi svarar på?Vi har fått in frågor från er medlemmar och har planerat att följa upp dem i en specialutgåva med frågor och svar under december. Har du någon fråga så mejla den till joanna@auagklubben.se

OM AUAG MAGAZINE
AUAG KLUBBEN OCH AUAG FONDER PUBLICERAR ENDAST ÄMNES- OCH PRODUKTRELATERAD INFORMATION OCH GÖR INTE NÅGRA INVESTERINGSREKOMMENDATIONER. YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN DIN FINANSIELLA RÅDGIVARE. HAN/HON KAN GE DIG RÅD OBEROENDE AV AUAG KLUBBEN, AUAG FONDER OCH VÅRA SAMARBETSPARTNERS. HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING. DE PENGAR SOM PLACERAS I FONDER ELLER ANDRA INVESTERINGSPRODUKTER KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH DET ÄR INTE SÄKERT ATT DU FÅR TILLBAKA HELA DET INSATTA KAPITALET. INNAN DU FATTAR ETT INVESTERINGSBESLUT REKOMMENDERAR VI ATT DU OCKSÅ TAR DEL AV FONDERS ELLER ANDRA INVETSERINGSPRODUKTERS FAKTABLAD ELLER MOTSVARANDE INFORMATIONSBROSCHYRER.