Kontakt

Joanna Törngren Redebrant

joanna@auagklubben.se

Joanna, Founder & Club Curator AuAg Klubben, arbetar idag som Country Manager Sweden på JOHOC och hjälper techbolag att expandera internationellt. Joanna har tidigare drivit AB och arbetat som konsult inom strategisk kommunikation och ledarskapsutveckling i egen regi. Hon har också haft roller som som bland annat vd och chefredaktör på Unga Aktiesparare, chefredaktör för Börshajen, Nätverksansvarig och Editor & Digital Media Manager på Executives’ Global Network Sverige samt medlems- och nätverksansvarig hos chefsnätverket Close.


Eric Strand

eric@auagklubben.se

Perioden som landslagsfäktare under större delarna av 80- och 90-talet med världscuptävlingar, EM, VM och OS har präglat Eric med egenskaper som disciplin, fokus och målmedvetenhet.

Hans akademiska favoritämne har alltid varit matematik och då särskilt diskret matematik (algebra, sannolikhet, logik och koder) och var Erics fokus tills han ”fastnade” i den finansiella världen och begreppen byttes snabbt ut till beta, alpha, implicit volatilitet, konsistens, hedgefonder, ETP:er och portföljteori.

Som motvikt till impulserna från Wall Street hittar Eric en diametral kraft i sin passion för yoga. Tuff fysisk yoga – en meditation i rörelse…

OM AUAG KLUBBEN
AUAG KLUBBEN PUBLICERAR ENDAST ÄMNES- OCH PRODUKTRELATERAD INFORMATION OCH GÖR INTE NÅGRA INVESTERINGSREKOMMENDATIONER. YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN DIN FINANSIELLA RÅDGIVARE. HAN/HON KAN GE DIG RÅD OBEROENDE AV AUAG KLUBBEN, AUAG FONDER OCH VÅRA SAMARBETSPARTNERS. HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING. DE PENGAR SOM PLACERAS I FONDER ELLER ANDRA INVESTERINGSPRODUKTER KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH DET ÄR INTE SÄKERT ATT DU FÅR TILLBAKA HELA DET INSATTA KAPITALET. INNAN DU FATTAR ETT INVESTERINGSBESLUT REKOMMENDERAR VI ATT DU OCKSÅ TAR DEL AV FONDERS ELLER ANDRA INVETSERINGSPRODUKTERS FAKTABLAD ELLER MOTSVARANDE INFORMATIONSBROSCHYRER.